Aftenposten mener: Nei til forbud mot omskjæring

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Leder av Det Mosaiske Trossamfund, Ervin Kohn, er svært skuffet over vedtaket på Frps landsmøte.

Endring av religiøse skikker bør komme fra miljøet selv.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I helgen ble Frp det første partiet i Norge til å vedta et forbud mot rituell omskjæring av guttebarn.

Det mest brukte argumentet mot praksisen er medisinsk-etisk. Det skal ikke foretas kirurgiske inngrep uten medisinsk begrunnelse uten samtykke.

Benjamin King, som selv ble omskåret som liten og støtter Frps forslag, spør i Aftenposten hvor religionsfriheten til de omskårede barna er.

Han etterlyser også en debatt på grunnlag av empiriske data om konsekvensene.

Det er et ønske det er lett å stille seg bak, men det gir ikke klare svar. Forskningen på konsekvensene av inngrepet varierer fra at omskjæring kan være helsebringende til at det kan være skadelig.

Les også

Frp vil forby omskjæring av guttebarn. Les alle vedtakene her.

Begrunnelse

Motstandere av forbud argumenter med at foreldre hele tiden tar avgjørelser på vegne av barna sine. Fødselsmerker opereres bort selv om det kan innebære en risiko. Nordmenn sender også ettåringer i barnehager og skiller seg fra hverandre uten at det alltid er det beste for barna.

Likevel, begrunnelsen for disse handlingene vil et flertall av nordmenn forstå. På samme tid er det mange som sliter med en begrunnelse som viser til en flere tusen år gammel religiøs plikt.

Viktig debatt

Rituell omskjæring av guttebarn er en vanskelig sak. Det er ingen grunn til å mistro Det Mosaiske Trossamfund som sier at et forbud vil føre til at noen jøder føler seg uønsket i landet. Samtidig fremstår omskjæring av guttebarn for de fleste nordmenn som uforståelig.

Slik er debatten rundt skikken velkommen. Den bidrar til å opplyse samfunnet om jødiske tradisjoner. På samme tid utfordres en religiøs plikt på den mest effektive måten: Med fakta, motargumenter og samtaler innad i miljøet og med storsamfunnet.

Diskusjonen viser at det også eksisterer ulike synspunkter innenfor det jødiske miljøet om omskjæringspraksisen.

Fremfor å ty til et forbud, må storsamfunnet hegne om og dyrke denne utviklingen og diskusjonen.

Les også

Ervin Kohn om omskjæringsforbud: – Det er å forby jødisk religiøs praksis

Komme fra miljøet selv

Å være mot et forbud er forenlig med å mene at omskjæring er en praksis som bør opphøre. Endring av religiøse skikker bør komme fra miljøet selv, og bare unntaksvis komme utenfra. Et eksempel er kjønnslemlestelse av jenter. Dette er et inngrep med så åpenbare negative konsekvenser at det er riktig med et forbud.

Religion og tradisjon gir mange utslag det er lett for et moderne samfunn å fordømme. Paradokset er at forbud kan virke mot sin hensikt. Omskjæring kan fortsette i skjul, noe som vil være farligere for barna. Dessuten kan storsamfunnets forsøk på regulering styrke de mest konservative kreftene.

————————————————————————————————–

Mer debatt om omskjæring: