Pakistans farlige lov om blasfemi

EN SAK MED ALVORLIGE politiske, religiøse og humanistiske sider i Pakistan har tatt en ny og alarmerende vending.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I helgen arresterte politiet imamen Hafiz Mohammed Khalid Chisti. Han er nå siktet for bevisst å ha plantet halvbrente sider av Koranen i søppel som en ung, kristen jente var i ferd med å kaste.

Saken satte sinnene i kok i bydelen der hun bodde. Selv sitter hun nå i fengsel, anklaget for å ha brutt Pakistans ekstremt strenge blasfemilov. Familien er tatt i forvaring av hensyn til dens egen sikkerhet, og størstedelen av familiens kristne naboer har flyktet for å unngå represalier fra de andre innbyggerne i bydelen.

Saken vakte både nasjonal og internasjonal oppsikt da den først ble kjent for et par uker siden.

PROTESTENE HAR strømmet inn, og det med rette. Selv før denne helgens avsløringer av hva imamen hadde foretatt seg av helt åpenbare politiske grunner, luktet det av hele saken. Den unge jenta Rimsha Mahish, hun er mellom 11 og 13 år gammel, skal ha Downs syndrom. Og hvorfor i all verden skulle hennes familie, som altså er kristen, ha Koranen hjemme og forsøke å brenne sider i den?

DET LUKTET også av hele behandlingen Rimsha fikk. Det hører ikke hjemme i en rettsstat å sette et barn i fengsel, med så alvorlige anklager rettet mot seg. Ifølge Pakistans blasfemilov kan mennesker som overtrer den, faktisk dømmes til døden. Det er også en del av historien av blasfemiloven er blitt brukt i det vide og det brede av politiske motstandere, som har funnet en enkel måte å gjøre opp med motparten på.

Det er nok å bare anklage vedkommende for å få saken inn for retten. Bevisbyrden har ikke vært spesielt tyngende, det har til og med vært slik at saken ikke har kunnet bli belyst i retten fordi det i seg selv ville kunne bety at blasfemi ble gjentatt.

BLASFEMILOVEN er også blitt kritisert innad i Pakistan. Men det kan være ekstremt farlig. Det mest kjente eksempel til nå, er drapet på guvernør Salman Taseer i fjor. Han ble skutt av sin egen livvakt etter at han offentlig hadde tatt avstand fra blasfemiloven. Hva mer er, livvakten er nå ansett mer som en helt enn den forbryteren han vitterlig er, av svært mange i Pakistan.

SELV OM DET ER forståelig at sterkt religiøse mennesker kan føle seg såret og krenket av utsagn og handlinger som går på tvers av deres tro, er det et langt skritt til å vedta lover og innføre ytterst strenge straffer for angivelig blasfemiske utsagn. Pakistan er riktignok overveiende muslimsk, men har også befolkningsgrupper med en annen religion. Dessuten er også islam delt i tre retninger.

De falske anklagene mot Rimsha Mahish bør føre til en revurdering av blasfemiloven. Den er kommet i miskreditt før. Det har skjedd igjen.