Leder

Aftenposten mener: Det er riktig å ta et skritt sørover

Det er usikkert om skrittet er langt nok.

  • Dagens lederartikkel

Det er et klassisk kompromiss regjeringen nå fremmer om hvor langt nord oljeaktiviteten skal få strekke seg. Miljøfaglige myndigheter ville trekke streken der det er 0,5 prosent isfrekvens i april. Oljedirektoratet ville beholde den som i dag, der isfrekvensen er 30 prosent. Etter forhandlinger i regjeringen endte forslaget på 15.

Kjernen i debatten om iskantsonen handler om hvor forsiktig Norge skal være i et sårbart område. Sonen der havis går over i sørpe, er sentral i økosystemet i Arktis. Det er et rikt område for produksjon av planteplankton og dyreplankton og dermed som leveområde for fisk, isbjørn, andre sjøpattedyr og sjøfugl.

Les hele saken med abonnement