Aftenposten mener: Det er riktig å ta et skritt sørover

Det er usikkert om skrittet er langt nok.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er et klassisk kompromiss regjeringen nå fremmer om hvor langt nord oljeaktiviteten skal få strekke seg. Miljøfaglige myndigheter ville trekke streken der det er 0,5 prosent isfrekvens i april. Oljedirektoratet ville beholde den som i dag, der isfrekvensen er 30 prosent. Etter forhandlinger i regjeringen endte forslaget på 15.

Kjernen i debatten om iskantsonen handler om hvor forsiktig Norge skal være i et sårbart område. Sonen der havis går over i sørpe, er sentral i økosystemet i Arktis. Det er et rikt område for produksjon av planteplankton og dyreplankton og dermed som leveområde for fisk, isbjørn, andre sjøpattedyr og sjøfugl.

Les hele saken med abonnement