Leder

Aftenposten mener: Kina bør presses hardere

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Xi Jinping har tatt et fastere grep om makten enn kinesiske presidenter pleier å ha, og forsterker undertrykkelsen av alle som oppfattes som opposisjonelle.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kina har lenge vært et diktatur. Under president Xi Jinping blir situasjonen enda verre.

Ordinære og sosiale medier kontrolleres sterkere. Det lille som finnes av sivilsamfunn, kveles. Religiøse minoriteter undertrykkes brutalt. Ingen land har flere politiske fanger. En svak utvikling i retning av et noe mer uavhengig rettsvesen reverseres.

Samtidig blir landet stadig viktigere, både politisk og økonomisk.

Vestlige ledere danser rundt gullkalven. Det pågående norske statsbesøket er bare ett av mange eksempler.

På flere måter er dette logisk. Den raske velstandsutviklingen i verdens mest folkerike stat har skapt et stort marked, både for norsk laks og alt annet som kan selges.

Dialog som fikenblad

USAs underminering av det globale frihandelsregimet har gjort Kina til en naturlig alliert for alle som vil redde det.

Dessuten sies det ofte at et godt forhold til Kina, er en forutsetning for å bedre menneskerettighetssituasjonen. Kun da kan man snakke med kineserne om menneskerettigheter, noe som er et punkt på programmet for de fleste offisielle besøk i landet, også det norske statsbesøket nå.

Spørsmålet er likevel om slik «dialog» blir noe annet enn et fikenblad, en øvelse som skal få de vestlige lederne til å føle seg bedre, men som ikke har noen positive konsekvenser for de undertrykte i Kina.

Les også

– Xi Jinping har ikke skapt en personlighetskult. Vår kjærlighet til ham kommer rett fra hjertet.

Ikke alltid forsiktig

Utviklingen under Xi tyder på at svaret er ja.

Så vil realpolitisk orienterte etterlyse alternativet. Hva ville bli bedre av å boikotte Kina, eller av å holde kontakten med landet på et beskjedent nivå og prioritere andre markeder?

Det er et godt spørsmål uten noe klart svar. Samtidig er det verdt å peke på at verden ikke alltid går på filttøfler overfor kineserne. Bryter kineserne handelsregler, klages de inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO) og kan dømmes der. Tar kineserne seg til rette i Sørkinahavet, svarer USA med militære mottiltak.

Les også

Autoritære regimer ser lavere risiko ved å rydde kritikere av veien, mener eksperter

Press er ikke umulig

Er menneskerettigheter mindre viktige enn handelsregler og strid om suverenitet over ubebodde øyer mellom Vietnam og Filippinene?

Kina er viktig for verden, men verden er også viktig for Kina. For eksempel forlanger kineserne å få utlevert mistenkte for terrorisme og korrupsjon, uten at det rettslige grunnlaget alltid er like klart og uten å kunne garantere dem en rettferdig rettssak. De trenger tilgang til vestlige bankkonti, universiteter og mye annet.

Å sette Kina under press er vanskelig, men det er ikke umulig. Press kan også gi resultater, slik for eksempel de nevnte WTO-sakene viser. Det handler mest om vilje.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Kina
  3. WTO
  4. Xi Jinping
  5. Menneskerettigheter