Leder

Aftenposten mener: Katowice er viktig, men ikke nok

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Lederen for COP24-forhandlingene i Katowice i Polen, Michal Kurtyka, smilte av lettelse lørdag kveld. Foto: KACPER PEMPEL / X02307

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

FN-landene er blitt enige om hvordan Parisavtalen skal følges opp. Avtalen som ble vedtatt i Katowice i Polen lørdag, er avgjørende for at Parisavtalen skal bli mer enn ord og dokumenter. Skal Paris lede til handling som betyr noe, må verdens land bli enige om hvordan innsatsen skal måles. Avtalen fra COP24-møtet i Katowice har gjort det vanskeligere å avvise Parisavtalen med at detaljene mangler.

  • Verden er enige om regelbok for Parisavtalen. Miljøbevegelsen er kritisk.

Det er fremdeles rikelig med punkter å være bekymret over. Som vanlig kom viktige land til forhandlingene med en innstilling i bagasjen som i seg selv bremser fremdrift. Både USA, Russland, Saudi-Arabia og Kuwait åpnet med å motsi omfavnelsen av FNs klimapanels rapporter. De mente det holdt med å registrere at de fantes. Slik blir vitenskapen bestridt av land hvis klimainnsats er avgjørende for at verden skal komme noen vei.

Den tradisjonelle kampen mellom fattige, rike og tidligere fattige land består. Den er forståelig, fordi fattige land frykter at de både skal rammes hardt av klimaendringene og få en regning som er relativt mye større enn de rike landenes. Problemstillingen har stått i veien for et regelverk som er likt og transparent, en forutsetning for å vite om verden er på vei i riktig retning.

I tillegg var det på forhånd knyttet mye uro til at viktige land som USA og Brasil nå holder seg med populistiske ledere som langt på vei avviser internasjonalt klimasamarbeid. Det er fremdeles grunn til bekymring for fremdriften, men det finnes også lyspunkter.

For nå er verden enig om et regelverk som skal gjøre det mulig å følge opp det landene har forpliktet seg til i Parisavtalen. Det innebærer ingen garanti for at målene nås, men det gjør det vanskeligere å bortforklare det med at alle land måler på sin måte, at ulike tiltak teller ulikt eller to ganger og så videre. Håpet er at samarbeidet og debatten dermed vil konsentreres om tiltak heller enn målemetoder.

Alle de 196 landene som deltok i Katowice, skal melde inn sine klimamål innen 2020. Norge har, sammen med EU, økt ambisjonene, noe som er et viktig signal fra en rik del av verden. Regelverket skal gjøre det mulig å vurdere om innsatsen summerer seg til noe som sannsynliggjør at verden kan nå klimamålene.

Landene selv avgjør hvilke mål de setter seg, noe som gjør at verden er prisgitt enkeltlands politikk i stor grad. Forsømmelser vil bli registrert, men da kan det være for sent med tanke på målene.

Likevel, avtalen er en seier for det multilaterale samarbeidet, som de siste årene har vaklet mer enn på lenge.

Det er utenkelig å løse klimaproblemene uten internasjonalt samarbeid.

Det er heller ikke mulig å løse dem uten økte ambisjoner fra landene som deltok i Katowice. Det blir langt mer krevende for mange av landene enn samtalene i Polen.

Les mer om

  1. Parisavtalen
  2. Leder
  3. FNs klimapanel
  4. Klimatoppmøtet