Leder

Aftenposten mener: Astrid Søgnens avgang ble uunngåelig

 • Dagens lederartikkel

Direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten går av. Stig B. Hansen / Jørgen Svarstad

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen går av. Slik saken har utviklet seg, har det fremstått som uunngåelig en god stund.

Det er ikke mulig for hverken en etatsdirektør eller politisk ledelse å gjøre en god jobb hvis konflikten dem imellom er uoverstigelig.

 • Lyst til å høre mer om konflikten i Oslo-skolen?
  Dagens episode av podkasten Forklart: Den politiske konflikten i Oslo-skolen

Det har vært svært uheldig for Oslo-skolen at konflikten mellom Utdanningsetaten og politisk ledelse er blitt så til de grader satt på spissen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har i praksis konkludert med at ansvaret for dette hovedsakelig hviler på ledelsen i etaten. Politisk ledelse kunne ikke gjort så mye annerledes. Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) trenger ikke endre på noe.

Hun har heller ikke signalisert at hun finner læring i den dramatiske saken.

Etterlatt inntrykk blir dermed at konflikten har sin bakgrunn i en egenrådig etat som ikke ønsker endring.

Det er politisk besnærende, men for enkelt. Og viktigere: En så enøyd forståelse av saken står i veien for at samarbeidet blir bedre.

Byrådets konflikt med ledere i etaten forsvinner ikke med Astrid Søgnen.

Det var som kjent ikke hun som varslet mot byråd Inga Marte Thorkildsen, men andre ledere i etaten. Skal Thorkildsen få et bedre samarbeid med etaten, innebærer det å åpne for å endre egen arbeidsform.

Ved å hente inn en ekstern fungerende leder signaliserer Thorkildsen at tilliten til etatens gjenværende ledelse er begrenset. Det kan føre til flere utskiftninger.

Blir det neste steg, må byrådet og byrådsavdelingen jobbe langt mer profesjonelt enn det som har vært tilfellet med håndteringen av Astrid Søgnens arbeidsforhold. Den har fremstått som svak og uryddig.

Byråd Thorkildsen har offentlig stilt spørsmål ved etatens vilje til å gjennomføre politikk, uten ennå å ha vist frem eksempler. Innhold i fortrolige samtaler om Søgnens arbeidsforhold, med bare to til stede, er lekket ut.

Hvis målet lenge har vært å skifte direktør, skulle byrådsavdelingen jobbet ryddig med det over tid. Her har byrådsavdelingen mislykkes.

Når Astrid Søgnen nå går av, er det betimelig å minne om resultatene Oslo-skolen har oppnådd i de 18 årene hun har ledet etaten.

En SSB-rapport fra 2017 slår blant annet fast at Oslo ligger godt over de andre storbyene og gjennomsnittet for landet i såkalt kommunebidrag på små- og mellomtrinnet. Gitt den sammensatte elevmassen er det imponerende.

De endringene som måtte komme i etaten, må skje med ønske om å bevare det gode som er bygget opp, deriblant de sterke fagmiljøene og metodene som har bidratt til å utvikle Oslo-skolen.

Les mer om

 1. Oslopolitikken
 2. Raymond Johansen
 3. Astrid Søgnen
 4. Utdanningsetaten

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Kommentar: Hvordan ville konflikten rundt Oslo-skolen ha endt uten varslene?

 2. OSLOBY

  Eks-direktør om konflikten: – Byrådet har ingen faktisk dokumentasjon

 3. KOMMENTAR

  Frikjennelsen av Thorkildsen gjør i hvert fall ikke problemene mindre i Skole-Oslo

 4. LEDER

  For mange har konkludert for tidlig i striden om Thorkildsen og Utdanningsetaten.

 5. KOMMENTAR

  «Det er grunn til å spørre om Utdanningsetaten har bestått «syretesten»

 6. OSLOBY

  Raymond Johansen: Søgnen vil ikke gå av frivillig