Nei til snikbevæpning av politiet

afp000806184-0x1E_Hrx5r.jpg
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) gir grønt lys for fortsatt bevæpning av politiet. Tillatelsen gjelder frem til 15. februar.

Anmodningen om en slik forlengelse kom fra Politidirektoratet, som fortsatt vurderer situasjonen slik at fremskutt lagring i kjøretøy ikke er tilstrekkelig. De bygger på den samme trusselvurderingen som kom fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i slutten av oktober.

Aftenposten støttet midlertidig bevæpning da den ble innført for en knapp måned siden som et unntakstiltak. Vi forutsatte at justisministeren hadde gode grunner for sitt klarsignal.

Men vi signaliserte også skepsis. Bare deler av PSTs trusselvurdering er offentlig. Derfor var det vanskelig å vurdere om vedtaket om å bevæpne politiet sto i et rimelig forhold til endringene i trusselbildet.

Denne skepsisen forsterkes nå.

Det er ingen konkret trussel som i sommer.

PST-sjef Benedicte Bjørnland har bekreftet at det ikke foreligger en konkret, tidsbegrenset trussel som tilfellet var i sommer. I stedet har PST vist til en video, der den islamistiske terrororganisasjonen IS oppfordrer sine tilhengere til å angripe militært personell og politi i alle de land som er med i den USA-ledede alliansen i Irak.

En endring i trusselbildet som ikke er avgrenset i tid, møtes altså med en bevæpning som i utgangspunktet er midlertidig. Når unntaksperioden er slutt, forlenges bevæpningen fordi situasjonen er uendret.

Det kan lett skje flere ganger. Krigen i Irak blir langvarig. Regjeringen har allerede varslet at det norske engasjementet kan vare mer enn ett år.

Det unormale kan umerkelig bli det normale. Bevæpningen kan bli permanent fordi det som defineres som en unntakstilstand, kommer til å vedvare på ubestemt tid.

Derfor er faren for en snikbevæpning av politiet overhengende.

Politisk flertall mot generell bevæpning.

Samtidig som Justisdepartementet gir grønt lys for midlertidig bevæpning, er en ny våpeninstruks under forberedelse. Den politiske prosessen etter at Anundsen i august sendte ut et utkast til ny instruks, viser at stortingsflertallet er imot generell bevæpning av politiet.

Desto større grunn er det til advare mot en håndtering der bevæpning kommer i stand som følge av kontakt bare mellom Politidirektoratet og Justisdepartementet, uten den politiske debatten et slikt spørsmål har krav på.

Politiets Fellesforbund har sagt ja til generell bevæpning, mens landets politimestre er negative. Sterke krefter i begge regjeringspartier vil bevæpne politiet på permanent basis. Derfor er det spesiell grunn til å være på vakt mot at unntakstilstanden blir varig.

Politiets sivile preg er viktig å bevare.

En fersk, landsomfattende innbyggerundersøkelse viser at et overveldende flertall har stor tillit til politiet, og at tilliten er økende. Dette er gledelig, men ikke bare det. Høy tillit i befolkningen er nødvendig for at politiet kan gjøre jobben sin og få støtte for ekstraordinære tiltak når det virkelig er påkrevd.

At politiet til daglig er ubevæpnet, er en samfunnsverdi i seg selv. Det gir nærhet som igjen skaper trygghet og tillit. Det finnes solid dokumentasjon for at et bevæpnet politi fører til økt bevæpning i kriminelle miljøer. Man behøver ikke gå lenger enn til Danmark og Sverige for å se at skyteepisodene er langt flere i land med bevæpnet politi enn i Norge.

Det er viktig å bevare politiets sivile preg. Det må ikke endres som følge av en serie, midlertidige tiltak med en begrunnelse offentligheten ikke får full innsikt i.