Riktig å trykke

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Muslimske drosjesjåfører fra Oslo og Akershus la natt til lørdag ned arbeidet for å protestere mot Dagbladets trykking av en Muhammed-karikatur. Tegningen fremstilte profeten som en gris stående med trynet og forbena midt oppe i Koranen.

Vi har ingen problemer med sjåførenes aksjonsmåte. I et demokratisk samfunn må en slik arbeidsnedleggelse aksepteres, så lenge den er ikke-voldelig, tidsbegrenset og unngår å sette liv og helse i fare.

Derimot har vi ingen forståelse for krav om at mediene må forbys å bringe innslag som kan virke krenkende.

Det var onsdag Dagbladet gjenga et skjermbilde av Muhammed-tegningen på første side. Den samme tegningen inngikk også i et større bilde på side 2 og 3. Logoen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) var tydelig markert.

Formålet med oppslaget var åpenbart ikke å håne islam, men å vise det problematiske i at en nettside som drives av PST, inneholdt lenker til svært kontroversielle tegninger. Dagbladets kobling mellom tekst og illustrasjon var godt innenfor normal praksis i norske redaksjoner.

Innvandringen de siste tiårene har skapt et norsk samfunn der forskjellene mellom religiøse og politiske syn er blitt større. Vi må innenfor lovens grenser lære oss å leve med at disse motsetningene kommer til uttrykk. Samtidig må det være klart at et fritt samfunn ikke kan gi religiøse grupper noen form for vetorett mot at mediene tar opp følsomme temaer.