Leder

Aftenposten mener: Riktig å øke fedrekvoten

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Næringsminister Monica Mæland har rett når hun vil ha 14 ukers fedrekvote gjeninnført.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Næringsminister Monica Mæland fortjener ros for på nytt å reise debatten om fedrekvoten av foreldrepermisjonen.

Ferske tall fra Nav viser at Regjeringens reduksjon av fars andel, fra 14 til 10 uker, har ført til at norske småbarn ser mindre til sine fedre den første levetiden. Så mange som en fjerdedel av alle fedre tar nå ut bare 10 uker.

På den positive siden kan man anføre at det også er en liten økning i tallet på fedre som tar lang permisjon, mer enn 70 dager.

Men hovedbildet er altså at de fleste bruker valgfriheten til å gli tilbake mot den gamle kjønnsrolleorden: Mor passer barn, far passer karrière.

Likestilling er viktig

Dette er i tråd med hva kritikerne, Mæland inkludert, advarte om da endringen ble innført sommeren 2014. Næringsministeren tilhørte mindretallet i Høyre som ikke ville røre fedrekvoten.

En romslig permisjonsordning for nybakte foreldre er et udiskutabelt gode. Den sikrer at norske kvinner føder barn.

Valgfrihet er normalt også et gode. Men i dette tilfellet førte Regjeringens grep i realiteten bare til at mødrenes permisjonstid, som allerede var lang nok, ble økt. Små barns mulighet til raskt å bli godt kjent med far ble redusert, samtidig som viktige likestillingshensyn ble undergravd.

Les også

Støre kaller Solberg for likestillings-brems

Todeling for radikalt

Disse hensynene er viktigere enn at familiene selv skal få fordele permisjonstiden helt fritt.

Interessant nok er NHO-direktør Kristin Skogen Lund blant pådriverne for enda mer radikale grep enn å gå tilbake til de rødgrønnes ordning med 14 ukers fedrekvote. Lund ønsker seg foreldrepermisjonen delt likt mellom far og mor, blant annet for å få frem flere kvinnelige toppledere.

Lunds forslag fremstår som for inngripende i familienes valgfrihet.

Mest interessant nå er hvordan statsråd Mæland vil gå frem for å reise debatten i Regjeringen og i eget parti.

Les også

Denne utviklingen får statsråden til å tenke nytt om fedrekvoten

Liberalt og konservativt

Høyre vedtok på sitt siste landsmøte å videreføre dagens fordeling av permisjonstiden, altså med bare 10 uker som det minimum far må ta ut. På landsmøtet forut vedtok Høyre å kutte fedrekvoten helt. Partiet er på riktig vei, men kan med fordel ta et steg til.

Ifølge prinsipprogrammet, bygger Høyre på «et konservativt samfunnssyn og liberale verdier». Kombinasjonen er selvmotsigende. Saken om fedrekvoten er en god illustrasjon: Å øke mors andel av tid med småbarn er konservativt, å bidra til økt likestilling er liberalt. Valgfrihet er strengt tatt også liberalt, selv om effekten kan være konservativ. Det gjelder å finne en balanse, og den finner Monica Mæland bedre enn partiets flertall.

Les mer om

  1. Leder
  2. Monica Mæland
  3. Likestilling
  4. Kristin Skogen Lund