Leder

Saddam dømt

Det kom ikke som noen overraskelse at Iraks tidligere diktator, Saddam Hussein, ble dømt til døden for forbrytelser mot menneskeheten. Saddam Hussein var en despot i spissen for et brutalt regime, og det er liten grunn til å være i tvil om at han er skyldig i det han i går ble dømt for.Tross dette er det beklagelig at Irak insisterer på å videreføre Saddam-regimets dødsstraff. Vi tror oppgjøret med dette regimets forbrytelser ville stått seg minst like godt også om man valgte mer humane og moderne former for straff.Det er viktig at Saddam Hussein og hans medskyldige blir stilt til ansvar for sine handlinger. Vi håper det kan være et signal til de altfor mange diktatorer som er igjen i verden om at de er ansvarlige for lidelsene som påføres deres folk. Det kommer en oppgjørets dag for flere av dem.I Irak var det mange som så frem til en rettssak med Saddam Hussein på tiltalebenken. Tross prisverdig åpenhet, er den dessverre ikke blitt gjennomført med den verdighet og distanse en slik sak fortjener. Amnesty har rett når organisasjonen peker på at den har vært preget av alvorlige uregelmessigheter. Det håper vi rettes opp under den ankesak som helt sikkert kommer.Dommen mot Saddam Hussein er et viktig oppgjør. Likevel må vi ikke være så naive at vi tror den løser Iraks enorme problemer. De er fortsatt like alvorlige, og gårsdagens dom kan like gjerne føre til økt splittelse som til større enhet.

Les mer om

 1. Ledelse

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Monica Mæland viser sviktende dømmekraft

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Et skritt i riktig retning i kampen mot hatprat

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Regjeringsmedlemmer har større ansvar for den offentlige debatten enn friteatergrupper har

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Varslingssaker ved OUS må håndteres av OUS

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Barnehagen er en integreringsmaskin

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Venstre sier A, men ikke B, om EØS-avtalen