Leder

Aftenposten mener: Alvorlige påstander om krigsforbrytelser i Mosul

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Deler av Mosul er fullstendig rasert, men gjenoppbyggingen av Irak handler om mye mer enn dette.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er fristende å tenke at hverken ledere eller krigere for «Den islamske staten» (IS) fortjener noen form for nåde. Terrorgruppens brutalitet er om ikke enestående, så i alle fall meget sjelden.

Men tanken er feil, for skal man – for å si det enkelt – kjempe for det gode mot det onde, må man også vise i praksis at man står for det gode.

Menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) har rapportert om det som kan være alvorlige krigsforbrytelser begått av irakske soldater i sluttkampene om Mosul.

Den irakske hærs 16. divisjon skal ha gjennomført regelrette henrettelser av et betydelig antall IS-krigere som var uskadeliggjort og tatt til fange.

Brudd på krigens lover

Ved ett tilfelle skal observatører HRW fester lit til, ha sett dette med egne øyne. Det foreligger også rapporter om mishandling av ubevæpnede IS-krigere.

En slik behandling av fanger er klart i strid med Genève-konvensjonen. Her spiller det ingen rolle at IS selv har brutt krigens regler. Hvis opplysningene stemmer, har Iraks hær begått krigsforbrytelser.

Også tidligere er det kommet troverdige rapporter om overgrep. Irakske myndigheter har lovet å klarlegge fakta og å straffe overgripere, men lite synes å ha skjedd.

Les også

HRW: USA-trente styrker likviderer fanger i Mosul

USA har også ansvar

Det er viktig å komme til bunns i saken, også fordi Irak har bekjempet IS med støtte fra USA og andre land. Den irakske hærs 16. divisjon er blitt trent av amerikanske militære. Slik sett har USA et eget ansvar for å avklare hva som har skjedd og trekke nødvendige konklusjoner. Noe av hensikten med å lære opp andre lands soldater er å hindre overtramp.

Mest alvorlig er situasjonen uansett for Iraks myndigheter. De har i hovedtrekk to muligheter for å bringe fred til landet. Den ene og lite ønskelige, er å sikre stabilitet med makt. Metoden kan virke, hvis sentralmakten er sterk og brutal nok, slik den var under tidligere president Saddam Hussein.

Sentralmakten i dagens Irak er ikke sterk nok, opprørsgruppene er for slagkraftige.

Les også

Foad var én av 12 ambulansesjåfører i Mosul – nå er de bare to igjen

Tillit er avgjørende

Den andre muligheten er å bygge et samfunn basert på tillit mellom folkegrupper og mellom styrende og styrte, med demokrati og respekt for institusjoner, med økonomisk fremgang. Lykkes dette, vil rekrutteringsgrunnlaget for ekstremistgrupper gradvis falle bort.

Hvis befolkningen ser at regjeringen ikke oppfører seg bedre enn fiendene, vil det aldri lykkes å bygge et nytt og bedre Irak. Derfor er det ikke bare viktig at regjeringen vinner borgerkrigen, men også at den vinner med mest mulig renslige metoder.

Les mer om

  1. Leder
  2. Den islamske staten (IS)
  3. USA
  4. Mosul
  5. Human Rights Watch
  6. Irak