Aftenposten mener: Hegn om lekdommerne

Hemsedal-saken har utløst kraftige reaksjoner. Her fra demonstrasjonen i Oslo tidligere denne uken
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Hemsedal-saken der tre menn ble frikjent for voldtekt av en 18 år gammel kvinne på et nachspiel der alle impliserte var ruset, har utløst sterke reaksjoner.

Raseriet er forståelig. Mange voldtekter blir ikke anmeldt, og i de sakene som bringes inn for rettsapparatet, er frifinnelsesprosenten urovekkende høy. I rettsapparatet møter fornærmede i voldtektssaker fordommer og moralisme som blir en stor tilleggsbelastning.

Noen, blant andre talspersoner for Kvinnefronten, mener all tillit til rettssystemet er borte, og at det må utvikles egne rettsordninger for voldtektssaker. Dette er ikke veien å gå.

Les også

Les mer om Hemsedal-saken:

Forståelig at mange undrer

I Hemsedal-saken var det et mindretall på tre lekdommere som mente det ikke var tilstrekkelig bevist at det handlet om voldtekt. Dermed ble de tiltalte frikjent.

Når en leser dommen der hendelsesforløpet er gjengitt, kan en undre seg over at mindretallet konkluderte som det gjorde.

Men det er ingen grunn til å tro at de tre ikke har vurdert bevisene etter sitt beste skjønn. Kravene til bevis i straffesaker må være høye. Prinsippet om at det er bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt, gjelder også i voldtektssaker.

Meddomsrett står seg godt

Saken har utløst en hissig debatt om lekdommerinnslaget i rettspleien.

En meddomsrett med et flertall av lekdommere står seg etter vår oppfatning godt. Løpende kontakt mellom fag- og lekdommere er en fordel. Misforståelser kan oppklares og behov for mer bevisføring avklares. Men det rettssystemet finnes ikke, som aldri produserer gale eller omstridte avgjørelser.

I en tidligere rettsrunde svarte en jury nei på skyldspørsmålet i Hemsedal-saken uten noen begrunnelse. Nå som en meddomsrett har behandlet saken, foreligger en begrunnet avgjørelse som offentligheten kan diskutere og ta stilling til.

Det innslag av vanlig sunn fornuft og ulike livserfaringer som lekdommerne bringer inn i rettspleien, styrker rettssikkerheten. Akkurat som krav om begrunnelse gjør det.

Enkeltsaker kan ikke avgjøre

I voldtektssaker må alle dommere ha klart for seg at det er omstendighetene på hendelsestidspunktet som skal vurderes, og at fornærmedes handlemåte i forkant ikke er relevant. Men en rettsordning kan ikke stå eller falle på en enkeltavgjørelse, selv om mange finner den opprørende.

Andre lekdommere ønsker nå å trekke seg etter at de tre lekdommerne i i Hemsedal-saken er blitt hetset i sosiale medier. Det er dypt beklagelig. I verste fall orker bare de mest tykkhudede å være lekdommere hvis dette fortsetter. Det vil undergrave hele lekdommerordningen og svekke rettssystemet.