Leder

Aftenposten mener: Regionfarsen er komplett

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Venstres André Skjelstad åpner for å etablere to ulike typer fylker.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kommunalminister Monica Mæland har lagt sammenslåingen av Finnmark og Troms på is. Hun venter på at Stortinget skal bestemme seg for hvor veien går videre.

Venstres André Skjelstad lanserer sin løsning på nøtten: Finnmark kan få stå alene, som ønsket. Det betyr at fylket ikke kan få overført like mange oppgaver som eksempelvis Vestland eller Trøndelag, men så fleksible må vi være, mener Skjelstad.

Med dette er farsen komplett. På denne måten åpner ett av reformpartiene for å hule ut reformen lenge før den er iverksatt. Reformen ender opp som en reduksjon fra 19 til 12–13 fylker. Det avhenger av om Østfold også hopper av reformen og samarbeidet i Viken. Generalistprinsippet, tanken om at alle fylkene skal ha ansvar for samme typen oppgaver, kastes over bord. Det er ikke mulig å overføre oppgaver på en måte som er tilpasset både Trøndelag og Finnmark. Troms straffes for at Finnmark sier nei, og begge de to nordligste fylkene risikerer å havne i B-kategorien, som fylker med mindre innflytelse enn de andre.

  • Trine Eilertsen: Reformen ingen kan være stolt av

Nødvendige reformer som denne trenger en bred enighet i Stortinget i ryggen. Det var ikke mulig, og det må flere partier ta ansvar for. De daværende regjeringspartiene er med på reformen som et resultat av enigheten om kommunereform med Venstre og KrF. Ideelt sett skulle også den reformen hatt et bredt forlik i ryggen. Det fikk den ikke.

Kommunereformen har likevel gitt resultater, og arbeidet pågår fremdeles. Det skyldes først og fremst at kommunene selv ser nytten av endringene.

Med regionreformen er det ikke slik. I øyeblikket er utsiktene for suksess heller små. Men bak ligger et ønske fra fylkene om å få ansvar for flere oppgaver, en tro på at mer makt kan flyttes ut i regionene. Bak ligger også en bred politisk enighet om at det tredje forvaltningsnivået har en funksjon, ikke minst i et land som holder seg med så mange små kommuner. Når regionene kom på dagsordenen, burde alle partiene som ønsker maktspredning og et sterkere tredje nivå, engasjert seg for at løsningen skulle bli så god som mulig og ha støtte fra et så bredt flertall som mulig. Det skjedde ikke, og det er en historisk feil.

Dagens reform har store svakheter. Men alle som ønsker mer makt og beslutning ut i landet, må tenke neste steg. Hvordan skal det bli mulig etter dette, og hvem har nytte av at det går politisk prestisje i saken?

Ikke velgerne, i hvert fall.

Les mer om

  1. Leder
  2. Regionreform
  3. Monica Mæland