Leder

Aftenposten mener: Opprørende avsløringer i Tolga

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Kommunalminister Monica Mæland (H) har bedt om en redegjørelse i Tolga-saken.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Det er så drøyt at man ikke skulle tro det var mulig.»

Sitatet tilhører Esten Håseter og handler om påstanden om at vennen Magnus Holøyen er psykisk utviklingshemmet.

Dette gjør at Holøyen er blitt satt under vergemål. Han anses ikke å være kompetent til å gi samtykke. Holøyen er utdannet agronom, bor alene, jobber som avløser og fremstår reflektert i intervju med VG.

Som en av tre brødre i Tolga kommune er han blitt registrert som psykisk utviklingshemmet, til tross for at kun én av dem ble diagnostisert.

VGs reportasjer går langt i å sannsynliggjøre at årsaken var at Tolga kommune så det som økonomisk fordelaktig å kunne registrere flere med psykisk utviklingshemning. At kommunen har «etterspurt diagnoser», tyder på at årsaksforholdet er slik.

Tolga kommune bestrider dette. Men det er uansett et faktum at rådmannen har påpekt at det er penger å tjene på å registrere flere som psykisk utviklingshemmet, siden det utløser økte statlige overføringer.

Bare dette i seg selv er opprørende, og kommunen vedgår at det var en «klønete formulering». Men det er logikken, ikke formuleringen, som er problemet. Budsjettsaldering skal ikke være et motiv for å gi kommunale tjenester til psykisk utviklingshemmede.

Men om det skulle være slik at brødrene Holøyen ikke er blitt ansett som en kommunal inntektskilde for Tolga, fremstår likevel behandlingen fra det offentlige som svært uprofesjonell. Ut av det blå opplyser fylkesmannen at brødrene skal få oppnevnt verge. De anses ikke å være kompetente til å gi samtykke, selv om det ikke er vurdert hverken rettslig eller av leger som har møtt dem.

Om det skulle være slik at brødrene Holøyen ikke er blitt ansett som en kommunal inntektskilde for Tolga, fremstår likevel behandlingen fra det offentlige som svært uprofesjonell

Å påtvinges verge er et ekstremt sterkt inngrep i voksne menneskers autonomi og frihet. Skjer det unødig, er det et maktovergrep.

Det kan godt hende det er opplysninger i denne saken som nyanserer sakskomplekset. Derfor er det godt at ordfører så vel som kommunalminister Monica Mæland (H) og en rekke stortingspolitikere nå ønsker å komme til bunns i saken.

Men allerede er to av tre vergemål opphevet. Fylkeslegen har slått fast at kommunelegen ikke hadde grunnlag for å vurdere hverken helsetilstand eller samtykkekompetanse.

Fylkesmannen får nå kritikk fra faglig hold for å holde fast på at Magnus Holøyen har psykisk utviklingshemning på det økonomiske området. «Man kan ikke være psykisk utviklingshemmet på ett bestemt område», påpeker Jens Egeland, leder i Nevropsykologisk forening.

Det synes nok til å fastslå at mye har sviktet i Tolga. VG fortjener honnør for sitt arbeid med å bringe denne viktige saken frem i søkelyset.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Monica Mæland
  3. Leder
  4. Tolga