Leder

Aftenposten mener: Lærere må få snakke med utestemme

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Lærer Simon Malkenes har vært i studio og snakket om bråk i en skoletime.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Utdanningsetaten i Oslo har hverken bekreftet eller avkreftet at det er innledet en «prosess» eller formell personalsak mot lærer Simon Malkenes ved Ulsrud videregående skole.

Vi har bare Malkenes’ og Utdanningsforbundets knappe ord for at det pågår en form for prosess. Direktør Astrid Søgnen i Utdanningsetaten skriver i et innlegg om Ulsrud-debatten at lærere «har ytringsfrihet, men ikke rett til å krenke elever».

Malkenes deltok 5. mars i en debatt i NRKs «Dagsnytt 18» om hverdagen i Oslo-skolen. I sendingen leste han høyt fra et notat han hadde laget under en skoletime preget av uro:

«B banner og roper. M vandrer. R har ikke gjort noe hittil i dag. M forstyrrer. B er mer opptatt av lebepomade.»

Les også

LES OGSÅ: – Malkenes er viktig for oss som folkevalgte, mener rødgrønne Oslo-politikere... Men byrådet vil ikke stanse prosessen

Følte seg krenket

Én måned og tre dager senere skrev noen av elevene ved skolen et anonymt Si;D-innlegg i Aftenposten, der de uttrykte at de følte seg krenket. NRKs Fredrik Solvang tvitret til Utdanningsetaten. Han ville vite om det var en personalsak på gang mot en av hans debattdeltagere. «Vi kommenterer ikke henvendelser om personalmessige forhold. Alle våre ansatte har ytringsfrihet innenfor de rammene norsk lov setter», tvitret etaten tilbake.

Noen rammer må selvsagt til, det har med grunnleggende personvern å gjøre. På samme måte som leger må holde pasientopplysninger unna offentligheten, har lærere taushetsplikt om forhold knyttet til enkeltelever.

Men noen ganger har Oslo-skolen strammet for hardt inn på læreres ytringsmulighet. Det nådde parodien i den interne instruksen som for noen år siden ble avslørt om hvordan lærere på Prinsdal skole skulle agere hvis de ble kontaktet av journalister.

«Ikke la deg lure til dialog. Bruk hakk i platen-taktikk. Bare bruk det svaret du vil gi flere ganger uansett spørsmål fra journalisten. Da blokkerer du videre kommunikasjon.»

«Rektor karakteriserer formuleringene i skolens beredskapsplan som et arbeidsuhell», het det senere i et forklarende skjermbrev fra utdanningsdirektøren.

Les også

DEBATT: «Noe er råttent i offentlig sektor. Men de ansatte kan ikke si hva det er», skriver Andreas C. Halse

Må få snakke om prinsippene

Så hvordan skal leger, lærere og andre yrkesgrupper te seg i offentlig debatt? De må gripe tak i det prinsipielle – og selvsagt gjerne knytte det til erfaringer fra egen arbeidsdag. Et springene punkt i Ulsrud-saken er, som jurist og ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf påpeker i Dagsavisen, om enkeltpersoner ble tilstrekkelig anonymisert. Det er ikke lett for folk utenfra å vurdere det. Men inntrykket er at ordene, slik de falt i NRK, er et stykke unna det man kaller krenkende.

Viktigst er det at kommuneansatte må kunne ytre seg om egen arbeidssituasjon, og beherske balansen mellom relevante eksempler og personvernhensyn.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Taushetsplikt
  3. Personvern
  4. Ulsrud-saken