Aftenposten mener: Kampen for sannheten må vinnes

Russiske «troll» spilte en rolle i USA-valgkampen i 2016. Donald Trump fikk hjelp.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Medier har til alle tider gjort feil og politikere har snakket usant. Det har også skjedd at medier ikke har korrigert feil, eller at politikere har holdt fast ved løgner. Ikke alt vi ser i dag, er nytt.

Det nye er at løgn er blitt strategi i stor skala. Enkelte politikere og såkalte nye medier pumper ut forvridninger og løgner i strie strømmer.

Hensikten er ikke primært å overbevise om at det de sier er sant. Målet er å dyrke fiendebilder og undergrave motstanderes ry, og mer generelt: å undergrave tilliten mellom styrende og styrte i demokratiske samfunn.

Når tilliten til institusjoner vaskes bort og færre bryr seg om skillet mellom sant og usant, legges grunnlaget for autoritære styreformer.

Dømt for hets

En fersk dom i Finland kaster lys over problemstillingen. To menn som kaller seg journalister, samt en forsker, er dømt til fengselsstraffer, dels for rasisme og antisemittisme, dels for hets av gravejournalisten Jessikka Aro. Hun er tilknyttet YLE, Finlands NRK.

En av mennene har fått ubetinget fengsel, de to andre betinget. Aro er også tilkjent et betydelig beløp i oppreisning.

De tre er tilknyttet de høyreradikale og prorussiske nettstedene Uber Uutiset og MV-lehti.

Les også

Propaganda og vås er ikke «falske nyheter». Det er propaganda og vås. | Kristoffer Egeberg og Kjersti Løken Stavrum

Russisk propaganda

De gikk løs på Aro etter at hun gransket russiske trollfabrikker og deres påvirkning av samfunnsdebatten. Begrepet betegner enheter som sprer propaganda, ofte løgner og forvridninger, i sosiale og andre medier i andre land.

«Fabrikkene» drives ofte med russiske penger og har i stor grad lykkes i å påvirke debatt i vestlige land. Et kjent eksempel er at denne typen propaganda trolig hjalp Donald Trump til makten i USA.

En gravejournalist må alltid regne med kritikk fra kreftene hun eller han gransker, men i det finske tilfellet gikk dette langt over grensen til ærekrenkelser og hets. For eksempel ble det spredt rykter om at Aro er narkoman, hun ble snikfotografert og mottok drapstrusler.

– Oppmuntrende signal

Jessikka Aro mener dommen «er et oppmuntrende signal til alle journalister som utsettes for trusler», men sier også at hun bare har et «forsiktig håp» om bedring. Det er grunnlag for både håpet og tvilen.

Fremveksten av såkalte nye medier, som ofte ikke er annet enn politiserte blogger, har skapt en råere debattkultur. Erkjennelsen må ikke lede til en uthuling av ytringsfriheten, men forfølgelse og hets av enkeltpersoner har aldri vært omfattet av denne friheten.

I bunn og grunn handler det om en kamp for å bevare skillet mellom sannhet og løgn. Kampen pågår nå over hele verden, og den må vinnes.