Leder

Aftenposten mener: Senterpartiets klimapolitikk er fortsatt for svak

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum fikk en liten beskjed om å snakke mer om klima på partiets landsmøte i helgen.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Senterpartiets landsmøte på Hamar i helgen var en gemyttlig affære.

Slik blir det når partiet seiler i medvind og de fleste uenighetene, som ordvalg om olje- og gassnæringens fremtid, er avklart i sentralstyret på forhånd.

Likevel er det liten tvil om at landsmøtet til Senterpartiet ønsket å gi ledelsen en beskjed om at partiets må ruste opp miljøprofilen. Teller man opp de innkomne resolusjonsforslagene er klima nevnt 134 ganger, oftere enn sentralisering, mat eller kommuner. Debatten viste også et bredt og genuint engasjement for klima.

Den grønneste delen av partiet fikk en liten seier ved at partiet nå går inn for to fangstanlegg for CO₂ på land innen 2023. All den tid partiet neppe får muligheten til å styre landet før høsten 2021, har det neppe all verdens å si at ambisjonen er blitt høyere på dette punktet.

Men om klimaengasjementet er aldri så genuint, er resolusjonen partiet til slutt vedtok talende for Senterpartiets tilnærming. Her skal det stimuleres og subsidieres til mer havvind, tog, algeproduksjon, klimavennlig industri, elektrifisering av sjøtransport, klimatiltak i landbruket, biodieselproduksjon og flere ladestasjoner for elbil over hele landet, for å nevne noe. Transportnæringen skal få sitt CO₂-fond. Ingen skal beskylde Senterpartiet for å ha en spesielt billig klimapolitikk.

Samtidig er partiet mot nesten ethvert tiltak som smerter. Den sterke mistroen til avgifter som virkemiddel er betegnende. Og spesielt er de mot tiltak som smerter for de interessene Senterpartiet skal ivareta: Distriktene generelt og landbruket spesielt.

Fo kjøttprodusenter skal slippe avgift på sine utslipp. Matproduksjonen skal «betydelig» opp. Utenlandskabler for strøm avvises fordi hensynet til en «aktiv, nasjonal industripolitikk» må veie tyngre enn klimaeffekten. Vern av jord og skog er uaktuelt.

Snarere vil Senterpartiet ha mer aktivt skogbruk for å øke skogens opptak av karbon. Det selv om det er omstridt om aktiv skogbruk og skogplanting i Norge gir pluss i klimaregnskapet.

Kort sagt er Senterpartiet for tiltak i klimapolitikken som innebærer at distriktene styrkes. Om distriktene rammes, er de mot. Klimaeffekten blir til syvende og sist underordnet dette prinsippet.

I og for seg er det helt naturlig at Senterpartiet prioriterer distriktene. Men fortsatt sliter partiet med å kombinere dette med troverdighet i klimapolitikken.

Det er som kjent de færreste forunt å få i både pose og sekk. Senterpartiet prioriterer pose.

I hvert fall så lenge det er en norskprodusert papirpose.

Les mer om

  1. Senterpartiets landsmøte
  2. Skog
  3. Leder