Aftenposten mener: Slapt boligmarked gir grunn til jubel

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Norske boligpriser har ligget flatt de siste årene. Det er en god ting, skriver Aftenposten på lederplass.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er nærmest blitt en tradisjon: Det internasjonale pengefondet (IMF) bruker sin årlige tilstandsrapport for norsk økonomi til å advare i sterke ordelag om faren for boligboble og priskrakk.

Nå er fondet imidlertid ikke like bekymret som før, ifølge Jacques Miniane, IMFs landsjef for Norge. Forklaringen er den moderate utviklingen i det norske boligmarkedet. De siste 24 månedene har prisene kun steget med 1,2 prosent på landsbasis. Statistikk fra Eiendom Norge som ble sluppet mandag, viser at trenden fortsetter. Sesongjustert lå prisene på stedet hvil fra mars til april.

Utviklingen er gledelig av flere grunner. For det første reduseres faren for at boligmarkedet rammes av et kraftig prisfall, noe som i verste fall kunne utløst en større krise i norsk økonomi. IMF mener fortsatt at boligprisene er overvurdert med 0 til 10 prosent på landsbasis og 5 til 20 prosent i Oslo, men anslagene er lavere enn tidligere år.

En moderat prisutvikling kan dessuten gjøre det mer overkommelig for unge å komme inn på boligmarkedet. De siste årene har den generelle prisveksten vært høyere enn boligprisveksten, noe som reelt sett har gjort boliger litt billigere.

I sin rapport advarer IMF mot selvtilfredshet. Fondet peker på at norske husholdninger fortsatt er blant verdens mest forgjeldede, og at gjeldsveksten fortsatt er høy, selv om den har avtatt noe de siste årene. En kraftig prisvekst på næringseiendom, spesielt i Oslo, skaper i tillegg økt bekymring.

IMFs råd til norske myndigheter er å holde igjen nå som økonomien går godt. Fondet mener regjeringen bør bruke enda mindre oljepenger enn den legger opp til i statsbudsjettet for 2019. Videre er de krystallklare på at innstramningene i boliglånsforskriften fra 2017 ikke bør reverseres.

Det er et klokt råd. Reguleringer kan ikke alene hindre ubalanser i boligmarkedet, men det er mye som tyder på at forskriftsendringen fra 2017 har hatt en prisdempende effekt. Frykten for at innstramningen skulle utløse et stort prisfall, var imidlertid overdreven. I stedet ser balansen i det norske boligmarkedet ut til å være bedre enn på lenge. Det er ingen grunn til å foreta seg noe som kan rokke ved det.

Les også

Bolig kan gjøre deg like rik som børs, viser forskning. Spørsmålet er om det vil vare.