Aftenposten mener: Airbnb bør ikke forbys

Airbnb er populært over hele verden, men en rekke byer har innført restriksjoner på tjenesten.

Boligutleietjenesten Airbnb fungerer så godt at den byr på problemer. Men løsningen er ikke å forby tjenesten.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Jan Bøhler (Ap) har tatt til orde for å regulere utleie av leiligheter gjennom tjenesten Airbnb. Nettjenesten lar folk leie ut hele eller deler av boligen sin, eller andre eiendommer, og har blitt svært populær blant turister.

Bøhler vil se til Barcelona, der selskapet nylig har fått en millionbot for å ha videreformidlet leiligheter som ikke er tillatt å leie ut. Men dersom formålet er å strupe Airbnb-markedet, virker ikke Barcelona å være et eksempel til etterfølgelse. For enhver med nettilgang kan gå inn på Airbnb og booke en leilighet hvor som helst i den spanske byen i morgen. Også i Tysklands største byer, som har Europas strengeste restriksjoner på utleie gjennom Airbnb, er tilgangen på leiligheter stor.

Dette illustrerer hvor vanskelig det er å regulere og håndheve forbud mot Airbnb-utleie. Norske politikere bør i stedet se på hvordan de kan få Airbnb til å fungere best mulig i Norge.

Skaper problemer

Airbnb er et ubetinget gode for både utleier og leietager. Tjenesten har gjort reiseopplevelsen langt bedre for turister som foretrekker hjemmekoselige leiligheter fremfor upersonlige hoteller. Men når det gjelder både skatt, boligmarked og hotellnæringens konkurransevilkår representerer Airbnb utfordringer også i Norge. Sammenlignet med Barcelona synes det å være et mindre problem her at enkelte bydeler blir totalt overtatt av kortidsleieleiligheter.

Skatteetatens ønske om rapporteringsplikt fra Airbnb er lett å si seg enig i. Ikke minst er dette viktig fordi Airbnb har gått fra å bli formidlingskanal mellom privatpersoner til også å brukes av profesjonelle utleiere. Det er også verdt å diskutere om for eksempel plan- og bygningsloven kan brukes til å begrense adgangen til korttidsutleie. Om leiligheter i praksis fungerer som hotell, kan det stilles spørsmål om det bryter med en regulering til boligformål.

Kommet for å bli

Løsningen som er varslet i New Orleans, synes langt mer konstruktiv enn den i Barcelona. Myndighetene der har fått selskapet med på å dele sine data med byens myndigheter. Dermed vil myndighetene få mulighet til både økonomisk kontroll og en bedre oversikt over både omfang og aktører i virksomheten.

Airbnb er kommet for å bli. Dersom problemet er at det er for lukrativt å drive utleie, bør virkemidlene rettes mot boligeieres insentiver heller enn en nettbasert formidlingstjeneste. Skattefri hybelutleie er blant de mange sterke insentivene nordmenn har for å investere i bolig. Men som vanlig velger politikerne fra de store partiene å ignorere boligeiernes privilegier i diskusjoner knyttet til bolig.

Oppdatering: I en tidligere versjon av denne lederartikkelen het det at Jan Bøhler ville stanse utleie gjennom Airbnb.