Aftenposten mener: Farlig sekterisk konflikt etter IS

En kvinne veiver med et hvitt flag i storbyen Mosul i Irak.

Det er sunniene som gruppe som betaler den høyeste prisen for kampen mot IS.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kalifatet til Den islamske staten (IS) er i ferd med å falle, selv om det fremdeles pågår kamper i både Irak og Syria.

På veien mot Mosul i Irak og Raqqa i Syria, tar regjeringsstyrker og militser tilbake kontrollen i stadig flere landsbyer og byer.

Disse stedene skal nå bygge et liv uten IS, og det er særlig én gruppe som kommer dårlig ut.

Taperne

Sunniarabere er tilhengere av den grenen av islam som IS hevder organisasjonen kjemper for ivareta interessene til.

Aftenposten viderebringer i dag en sak fra Washington Post som viser hvordan sunniene står i fare for å bli en utarmet og bitter underklasse i landene de engang styrte.

Les også

Da IS dannet sin stat, trodde denne folkegruppen at livet skulle bli bedre. Men ingen har lidd mer.

For selv om skrekkregimet til IS og kampene mot organisasjonen rammer sjiaer, kurdere, kristne og jesidier, er det sunniene som gruppe som betaler den høyeste prisen for kampen mot IS.

Det store flertall av de 4,2 millioner irakere som er tvunget på flukt fra sine hjem under IS’ krig, er sunnier. Det er sunnidominerte områder som nå legges i ruiner av krigføring.

Ny maktbalanse

IS’ herjinger er i ferd med å endre maktbalansen i Midtøsten. Den sekteriske konflikten mellom sjia- og sunnimuslimer tilspisser seg.

Krigerne som nå kjemper mot terrorgruppen på områder der det bor sunniarabere, er først og fremst sjiamuslimer eller kurdere. Krig er aldri vakkert, og flere steder meldes det om overgrep mot sivilbefolkningen. Skrekkhistorier kommrt fra både Tikrit, Ramadi og Fallujah.

Kommentar: Mosul vil bli gjenerobret. Det avgjørende er hvordan det skjer.

Flere steder forlater ikke soldatene området etter at landsbyen eller byen er gjenerobret. Et styre uten lokal støtte og forankring hos sivilbefolkningen, har dårlige forutsetninger for å mestre oppgavene. I verste fall gir det grobunn for marginalisering og radikalisering. Dette er den samme historien som ga grobunn fir IS i første omgang, da den amerikanske invasjonen brakte sjiamuslimer til makten i 2003.

En ny sjanse

Fremgangen i kampen mot IS gir et håp – for hele regionen. Det er en mulighet for å snakke sammen over landegrenser og gjenoppbygge landsbyer og byer.

Dessverre er oddsene likevel dårlige. Syria er fremdeles lammet av krigen mellom opprørsgrupper og den syriske presidenten Bashar al-Assad. Irak ble hardt rammet av både IS’ okkupasjon og fallende oljepris. Det finnes nesten ikke penger til gjenoppbygging. Samtidig står Iraks statsminister Haider al-Abadi i takknemlighetsgjeld til sjiamilitser som har hjulpet til i kampen mot terrorgruppen.

Lenge har krigen mot IS hatt førsteprioritet i Midtøsten. Det er svært positivt at gruppen nå er på defensiven. Samtidig er det avgjørende at det også planlegges for gjenoppbyggingen. En ytterligere opptrapping av den sekteriske konflikten må unngås for å hindre at regionen blir enda mer eksplosiv enn den allerede er.