HIV utfordrer tabuer

  • >
  • <forf

I DAG ER det verdens AIDS-dag, og det viser seg at Europa nå har den raskest økende spredningen i hele verden, og særlig i heteroseksuelle ungdomsmiljøer, ifølge den nyeste rapporten til FNs hovedkontor for HIV og AIDS (UNAIDS).

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tilfeldig sex, flere partnere og lav grad av kondombruk er blant hovedårsakene.

Utviklingen er urovekkende, og det store spørsmålet er selvfølgelig hva som kan gjøres for å snu den. De tre nøkkelordene er bevissthet, kunnskap og kondombruk.

LA OSS TA det positive først. I løpet av de 26 årene som har gått siden HIV-viruset ble kjent for verden, er det blitt forsket frem både kunnskap og medisiner.

Da medisinene først ble funnet i 1996, gikk dødstallene drastisk ned og i løpet av kort tid gikk det opp for en hel verden at HIV-positive kunne leve lenge, gitt at de fikk tilgang til medisiner.

Likevel synes det å være en formidabel utfordring å opplyse om at HIV-positive mennesker i dag kan leve velfungerende, yrkesaktive liv.

Årsaken finner vi i det faktum at seksualitet fortsatt er et ømtålig tema – ikke bare i Afrika og fjerntliggende strøk, men også i vår egen kultur.

Dette gir seg blant annet utslag i mangelfull og keitete seksualundervisning på skolen, og en for lav grad av seksuell bevissthet i samfunnet forøvrig. Resultatet er usikker ungdom som møter forventninger om frigjort seksualitet, uten kunnskap eller styrke til selv å sette grenser.

SÅ LENGE TABUENE og tausheten rundt seksualiteten holdes i hevd, vil kampen mot viruset foregå i motvind. Det er derfor intenst viktig når kronprinsesse Mette-Marit velger den fordomsfrie veien som FNs spesialutsending.

«Det er bare dere ungdom som kan bestemme over deres egen kropp og helse,» sa hun i en tale til elever i Ukraina i forrige uke.

Slik tar hun de unge menneskenes virkelighet på alvor. Hun utfordrer dem, viser dem tillit og bidrar således til å bygge opp deres bevissthet og selvsikkerhet.

Det største hinderet i arbeidet mot spredning av hiv-viruset er ikke at unge mennesker har sex, men at de mangler bevissthet rundt egen og andres seksualitet, samt konsekvensene av den.

«HIV/AIDS handler ikke bare om virus, sykdom og helse. Det handler om mennesker og hvordan vi er mot hverandre», sa 17-åringen Erlend Storsul Opdahl til Aftenposten lørdag.

Så enkelt kan det sies.