Leder

Aftenposten mener: Voldsutsatte kvinner må få bedre hjelp

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Foto: Stian Lysberg Solum

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Hvert år får over tusen kvinner fra Filippinene og Thailand oppholdstillatelse i Norge fordi de har inngått ekteskap eller samboerskap med en norsk mann.

Noen av disse forholdene er preget av en sterk asymmetri i makt. Mennene er kvinnenes billett til Norge, hvilket innebærer en levestandard og materiell velstand som for mange ville være umulig å oppnå på andre måter. Samtidig er kvinnene er økonomisk og sosialt avhengige av ektemannen. Noen befinner seg i Norge uten nettverk overhodet, med få jobbmuligheter og begrensede språkkunnskaper.

Dette gjelder selvsagt ikke alle slike transnasjonale forhold, og det er ingen grunn til å stigmatisere ekteskap av denne typen. Men de kvinnene det gjelder, er i en sårbar situasjon og kan oppleve å bli utnyttet.

Denne uken har NRK fortalt at menn bokstavelig talt leverer kvinner på døren til krisesentrene når de er «ferdige med dem». Én mann skal i løpet av noen år ha «sendt» fire ulike kvinner til krisesenteret.

Politikere reagerer sterkt, med rette. Nå fremstår det riktignok som merkelig om det er særlig utbredt å frakte kvinnene til krisesenteret, all den tid voldsutøveren risikerer anmeldelse og gir kvinnen kontakt med hjelpeapparatet.

Spørsmålet er likevel om de utsatte kvinnene får god nok hjelp.

Den såkalte treårsregelen gjør at oppholdsgrunnlaget til kvinnene avhenger av at forholdet varer. Kravet om tre års botid er hovedsakelig begrunnet med å hindre proformaekteskap som innvandringsmulighet til Norge.

I utgangspunktet må derfor kvinnene derfor forlate landet om de forlater mannen sin. Enkelte kvinner holder dermed ut vold og mishandling av frykt for å bli sendt ut av landet.

Man kan riktignok få opphold på bakgrunn av en bestemmelse om mishandling i ekteskapet. Den har forholdsvis strenge beviskrav, og ikke alle kjenner sine rettigheter.

I kjølvannet av NRKs sak har justisminister Jøran Kallmyr (Frp) luftet tanken om karantenetid for å forhindre at voldelige menn henter nye koner. Imidlertid er det lovhjemmel i dag for å nekte oppholdstillatelse dersom det er mest sannsynlig at ektefellen vil bli mishandlet.

Det er dessuten ikke noen grunn til å overdrive seriedimensjonen. En forskningsrapport viste at det mellom 1994 og 2003 var 256 menn med norsk landbakgrunn som hadde inngått to ekteskap med utenlandske statsborgere, og tre menn som hadde inngått tre ekteskap. Det utgjør under 1 prosent av alle transnasjonale ekteskap.

Arbeiderpartiet vil ha obligatorisk introduksjonskurs for kvinnene, slik at de kjenner sine rettigheter bedre. Det er et bedre forslag, gitt at det er med å motvirke maktubalansen mellom partene.

Les mer om

  1. Ekteskap
  2. Rettigheter
  3. Norge