Leder

Norges doble utfordring

  • Aftenpostens Leder Skrives Av Kommentatorgruppen. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen
Professor Jørn Rattsø understreker at det meste av teknologien norsk næringslivtrenger, utvikles i utlandet
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Norge vil gradvis bli litt mindre av et oljeland.

Like viktig: Vekstevnen i resten av økonomien, utenom oljesektoren, er svekket. Akkurat som i andre europeiske land har økningen i produksjonen pr. arbeidet time vært minimal det siste tiåret.

I det lange løp hviler velstandsutviklingen på produktivitetsveksten.

Hva gjør vi da?

Den regjeringsoppnevnte produktivitetskommisjonen, ledet av professor Jørn Rattsø, la frem en ny rapport denne uken.

Les mer om rapporten her:

Les også

Varsler om skatt på 65 prosent

Alt skal ikke endres

Kommisjonens utredning er forsøkt oppsummert allerede på tittelbladet: "Ved et vendepunkt. Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi".

Vi journalister vet mye om at nyanser kan gå tapt når man skal formulere overskrifter. Norge er – selvsagt – både en oljeøkonomi og en kunnskapsøkonomi. Utvinningen av våre petroleumsressurser basert på avansert teknologi og dyktige ingeniører. Bruken av digital teknologi er utbredt både i arbeidslivet og privatlivet.

Omvendt, når vi ser tredve år frem i tid, er det sannsynlig at Norge fortsatt vil ha et større innslag av næringer som utnytter og videreforedler naturressurser enn de fleste andre land. Det er det ingen grunn til å beklage.

En utadvendt, konkurranseutsatt økonomi

Likevel har kommisjonen utvilsomt rett når den understreker at vi hevde oss bedre på flere områder enn i dag. Noe må vi utvikle selv, men det meste av ny teknologi må et lite land hente fra utlandet.

Det er derfor viktig at kommisjonen, i tillegg til styrking av teknologisk utdannelse og forskning i Norge, så sterkt understreker betydningen av en åpen økonomi, med stor kontaktflate til utlandet.

Samtidig må arbeidet med å få mest mulig ut av ressursene i en voksende offentlig sektor intensiveres.

Finansieringen av helse og omsorg kan bli en svært vanskelig utfordring:

Les også

«Neste generasjon får regningen når vi venter med å tøyle inn velferdsstaten»

Ingen kan likevel med særlig presisjon beskrive hvordan norsk økonomi vil se ut om tyve eller tredve år. Svaret vil vokse frem gjennom de beslutningene som bedrifter, entreprenører og kapitaleiere tar – som svar på utfordringer og nye muligheter som vokser frem underveis.

Ingen kan likevel med særlig presisjon beskrive hvordan norsk økonomi vil se ut om tyve eller tredve år.

Vi trenger derfor en velfungerende markedsøkonomi, med større konkurranse i mange bransjer enn i dag. Arbeidskraft og kapital må nokså raskt kunne flyttes dit hvor de kaster mest av seg. .

Om dette taler kommisjonen klart og klokt.

Alle land strever med oppskriften

Kommisjonens leder, Jørn Rattsø, var imidlertid mindre heldig da holdt frem Sverige, med sin allsidige, høyteknologiske industri, som et forbilde for Norge. Problemet er at produktivitetsveksten har falt enda mer i vårt naboland enn i Norge.

Det er synd at kommisjonen har lite å si om den svekkede vekstevnen også i andre avanserte land. Produktiviteten har det siste tiåret nesten overalt utviklet seg svakere enn noen gang siden den annen verdenskrig. Det synes åpenbart at det er sterke felles krefter i sving.

Som kommisjonen påpeker, er denne utviklingen i Norge blitt maskert av høye oljepriser og overføring av stadig mer arbeidskraft til en næring med overlegen betalingsevne – oljeindustrien.

Nå skal denne utviklingen reverseres.

I sum stilles Norge derfor overfor store utfordringer.

Den viktigste lærdommen er at vi raskt bør justere ned våre forventninger til fremtiden, herunder til lønnsutviklingen.

Kanskje er den viktigste lærdommen at vi raskt bør justere ned våre forventninger til fremtiden, herunder til lønnsutviklingen. Da blir det lettere å få fart på omstillingene.

Da kan vi fortsett leve bra i et land som må bli likere andre land – men som fortsatt vil være blant de rikeste i verden.

Les mer om

  1. Ledelse