Leder

Aftenposten mener: Han rydder opp etter Solbergs byggeboom

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) flankert av en bygningsarbeider i regjeringskvartalet.

Det er riktig å kutte i statlige byggeprosjekter.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

«Over hele landet bygges det nye sykehus, universitets- og høyskolebygg, veier, jernbane og nye kulturbygg. Det bygges i et tempo vi aldri sett tidligere.»

Ordene tilhører Erna Solberg (H). De falt på det som ble hennes siste halvårlige pressekonferanse som statsminister. Store investeringer i bygg og anlegg havnet stadig lenger frem på hennes skryteliste.

Egenattesten var riktig. Solberg-regjeringen var utvilsomt preget av en voldsom iver etter å bygge. Problemet er bare at det kostet.

I den siste perspektivmeldingen hennes regjering la frem, var anslaget at utgiftene i 2024 til nye statlige bygg ville være 15 milliarder kroner. I 2014 var utgiftene fire milliarder.

Dette er et av feltene der den nye regjeringen nå iverksetter en kursendring. I revidert nasjonalbudsjett torsdag kom det frem at det nye regjeringskvartalet blir nedskalert.

Det er mer: Planene for NTNUs campussamling blir skrotet. Havforskningssenteret Ocean Space Center blir utsatt. Og det nye Vikingtidsmuseet skal holde seg innenfor vedtatt budsjett.

Vel så viktig er det at regjeringen varsler en ytterligere gjennomgang av bygg- og samferdselsprosjekter til høsten. Målet er simpelthen å bruke mindre penger.

Dette er et godt initiativ. Selv om flere av prosjektene har gode begrunnelser, er regjeringen nødt til å få kontroll med kostnadsutviklingen.

Det handler om å unngå overskridelser, bygge mer nøkternt og si nei til mer. De statlige byggeprosjektene og store samferdselsprosjekter spiser opp mye av handlingsrommet i økonomien fremover. Summene er så enorme og kostnadsøkningene så formidable at det ville være uansvarlig bare å la denne utviklingen fortsette. Selv direktøren i Statsbygg mener det bygges for mye nytt i Norge.

Nedskalerte ambisjoner har selvsagt konsekvenser. Spesielt forskningssektoren har grunn til å føle seg skuffet over at flere planlagte nybygg går en usikker fremtid i møte. Om det er riktigere å gi bøndene over ti milliarder kroner og gjøre ferger gratis enn å gå videre med Ocean Space Center, kan alltids diskuteres.

Men det enkle poenget er at det ikke penger til alt. Selv om det til tider har virket slik med regjeringen Solberg. Den nye regjeringen er fortsatt sjenerøs med oljepengebruken. Men den skal ha ros for å ville kutte litt av all byggingen i landet.

Les mer om

  1. Revidert nasjonalbudsjett
  2. Erna Solberg
  3. Trygve Slagsvold Vedum