Leder

Aftenposten mener: Moe må sikre den langsiktige forskningen

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har innsatt Kristin Halvorsen som ny styreleder i Forskningsrådet.

Viktige spørsmål om forskningens fremtid står ubesvart.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) gikk denne uken til det overraskende skritt å avsette hele styret i Norges forskningsråd.

Moe hevder Forskningsrådet ikke har tilstrekkelig økonomikontroll. Han har også varslet at nye utlysninger av forskningsmidler må settes på vent.

Reaksjonene fra forskningsmiljøene er sterke.

Det avsatte styret mener de har fulgt opp bestillinger fra departementet og med «full forståelse og aksept for måten dette er gjort på».

Denne aksepten er nå borte.

Kjernen i konflikten er at det bevilges midler til forskningsprosjekter som går over flere år. Dette gir et økende underskudd i årene som kommer, dersom de ettårige budsjettene ikke øker.

– Dessverre er det ikke første gang ting går skeis i offentlig regi, uttaler Moe.

Direktoratet for økonomiforvaltning har konkludert med at Forskningsrådet bryter reglene. Riksrevisjonen erkjenner nå at de burde fanget opp mangler etter først å ha godkjent regnskapet uten merknader.

Det er ministerens privilegium og ansvar å ta grep over økonomien i store, statlige institusjoner. Store kriser i verden gjør den norske økonomien usikker. Regjeringen må prioritere.

Også forskningsmiljøene må tåle at budsjettene ikke alltid øker.

Men viktige spørsmål om forskningens fremtid står ubesvart.

I fjor intervjuet Dagens Næringsliv Katalin Karikó, som kalles koronavaksinens mor. Hennes forskning har lagt grunnlaget for Moderna-vaksinen.

I flere tiår kjempet hun for å kunne drive med grunnforskningen på mRNA, budbringer-RNA, den genetiske koden som kroppen bruker for å lage proteiner, og som regulerer biologiske prosesser.

Praktisk talt ingen ville finansiere arbeidet hennes.

Hennes historie illustrerer hvor vanskelig det er å vite hva som vil bli vesentlig forskning på lang sikt.

Flinke forskere og forskningsmiljøer må bygges opp over mange år. Midlene må sikres over tid.

– Det virker ikke som om det er noen helhetlig plan for forskning og kunnskap fra regjeringen, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, til Khrono.

Så langt i saken har Moe bare uttalt seg om budsjettkontroll og styring. Det er det bra at han tar tak i.

Men han sier lite om hvordan han vil sikre langsiktig finansiering av viktig forskning.

Kunnskapsministeren bør svare på dette. Uttalelsene som er kommet til nå, er ikke tilstrekkelige.

Les mer om

  1. Norges Forskningsråd
  2. Ola Borten Moe