Leder

Tunnelras

Hanekleivtunnelen ble bygget med totalt fravær av nødvendig, geologisk ekspertise, mener granskerne av raset.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Listen over kritikkverdige forhold er lang: Ingen ble utpekt som byggeleder, sikringsarbeidet var ufullstendig og deler av det virket mot sin hensikt.Loggboken fra byggingen, som kunne fortalt hvor sikring nå må gjøres, er ifølge granskerne av raset borte. Men etter det Aftenposten får opplyst fra en sentralt plassert fagmann som deltok i byggingen av tunnelen, fantes det ingen loggbok. Fagmannen etterlyste selv boken. Dersom dette stemmer, og de ansvarlige fortsatt forsøker å skjule sine feil i stedet for å benytte anledningen til å forbedre eget arbeid, er det svært alvorlig.Tilliten til Vegvesenet har fått en alvorlig knekk. En skråsikker uttalelse 2. januar om at alt er trygt i Hanekleivtunnelens nordlige løp ble etterfulgt av en konstatering av det motsatte 17 dager senere. I drøye to uker kjørte bilistene gjennom en rasfarlig tunnel på grunn av en uttillatelig nonchalant og arrogant opptreden fra Vegvesenet. Snart to måneder senere synes holdningen å være like unnvikende. Veidirektør Olav Søfteland og lederen for Vegvesenet i Vestfold, Roar Gärtner, møter den knusende rapporten med ord som "uheldig" og "kjedelig". De er "takknemlige" for gode råd, og det var en "feilvurdering" ikke å sikre bedre. Ut over dette øves liten selvkritikk. Det er nå mer enn berettiget å stille spørsmålet om Søfteland og Gärter er i stand til å lede Vegvesenet i riktig retning.

Les mer om

  1. Ledelse