Aftenposten mener: Regjeringen svekker kvinners selvbestemmelse

Helseminister Bent Høie og regjeringen har gått med på flere av KrFs ønsker om begrenset selvbestemmelse for kvinner.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Endringene i abortloven som helseminister Bent Høie la frem tirsdag, gjelder i praksis få kvinner. Den angår de meget få som får påvist flerlinggraviditet, og som ønsker å abortere det ene fosteret – færre enn 30 kvinner siden 2016. De må søke godkjennelse hos en nemnd i Trondheim. Nemnda vurderer situasjonen ut fra kriterier vi kjenner fra anmodninger om senabort.

Motstanden mot endringene er prinsipiell: Lovendringen innebærer en begrensning av selvbestemmelse før uke 12, som er grunnplanken i dagens abortlov. Kvinnen kan, som før, bestemme om hun skal abortere alle fostrene før uke 12. Men hun kan ikke bestemme hvorvidt hun skal redusere antall fostre.

KrF skal selge seieren inn til eget grunnfjell for alt den er verdt. Grunnfjellet hadde et berettiget håp om at også paragraf 2C, som inneholder kriterier for å få innvilget abort etter uke 12, var i spill i forbindelse med regjeringsdiskusjonen. Det var den i realiteten aldri.

Men KrF har fått gjennomslag for at kvinners vurdering av egen livssituasjon tillegges mindre vekt når spørsmålet er fosterreduksjon. En nemnd skal overprøve en vurdering kvinnen gjør før uke 12. Det er og blir et tilbakeskritt, selv om det angår få.

Fungerende leder i KrF, Olaug Bollestad, mener at fosterreduksjon innebærer sortering av fostre.

Resultatet kan bli at vi får en debatt om grensen for selvbestemmelse. Flere ønsker å utvide den, noe som i så fall vil gjøre at flere av problemstillingene vi har diskutert i vinter, ikke lenger gjelder. Det vil rokke ved den brede og viktige enigheten om abortloven i norsk politikk.

Men uansett hva som skjer med abortloven, er det andre temaer som berører selvbestemmelse som fortjener mer debatt fremover.

Et annet av KrFs gjennomslag i regjering er et veto mot endringer i bioteknologiloven. Stortingsflertallets ønske om å tillate eggdonasjon blir dermed parkert inntil videre. Det samme blir en begrenset mulighet til å endre genene i befruktede egg, en metode som kan motvirke at barn blir født med mitokondriesykdom, for eksempel.

Norske kvinner vil også ha glede og nytte av at NIPT-testen blir tilgjengelig for flere. Testen, som er en blodprøve som kan tas i god tid før uke 12, kan gi indikasjoner på blant annet trisomi. Også her er begrunnelsen for begrensingen at kvinner vil drive med sortering hvis de får muligheten til det. Det er en enkel måte å se verden og kvinners vurderinger på, som fremover vil bli viktigere å utfordre enn endringer i abortloven.