Leder

Aftenposten mener: Tallet på adopsjoner bør opp

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Det er interessant å høre barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstads (KrF) tanker om rapporten om adopsjon.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Forskere ved Universitetet i Bergen anbefaler at barnevernet jobber mer systematisk for å øke antall adopsjoner. I en omfattende rapport konkluderer de med at andelen fosterbarn som adopteres av fosterforeldrene er for lav. Anbefalingen er godt begrunnet og bør følges opp.

  • Rundt 50 barn i året adopteres av fosterforeldre. Det er altfor få, ifølge ny rapport

Gruppen barn dette gjelder, er barn der tilbakeføring til biologiske foreldre er uaktuelt. For det store flertallet av disse barna innebærer det et liv som fosterbarn, eller et liv i institusjon. Ingen av delene er negative i seg selv og kan være akkurat det barnet trenger. Men i følge rapporten er barna selv opptatt av den ekstra tilhørigheten de får hvis de adopteres og i enda sterkere grad opplever seg som en del av en familie.

Forskerne peker på at fosterbarn som blir adoptert, også klarer seg bedre fordi rammene oppleves som enda mer stabile. For flere av disse barna vil en adopsjon være en viktig byggekloss i byggeverket som heter forutsigbarhet og ro, noe som er avgjørende for en trygg en oppvekst.

Forklaringene på at barnevernet i så liten grad jobber for adopsjon, er flere. Hvis det er mulighet for at en av de biologiske foreldrene kan få omsorgsevnen tilbake, skal det tas hensyn til. Men i flere tilfeller er det ikke aktuelt. Da er det til barnets beste å overføres til trygge og stabile rammer så snart som mulig, uten unødvendige opphold.

Forsker Marit Skivenes peker på at barnevernet ofte opplever at jobben langt på vei er gjort når barnet har fått et godt fosterhjem. Men målet må være å sikre enda mer stabile rammer for barnet og lytte til ønsket om sterkere tilhørighet i familien.

Barnevernet har respekt for et biologisk prinsipp som tidvis har trumfet barnets beste. Ønsket om å gjenforene barn med biologiske foreldre, eller å opprettholde båndene til biologiske foreldre, kan tidvis være direkte ødeleggende for barna. I disse avveiningene må det være barnets, og ikke foreldrenes, menneskerettigheter som rangeres høyest.

Direktør Mari Trommald i Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som bestilte rapporten, ønsker å bedre situasjonen. Men skal adopsjonsraten øke, må det også komme signaler fra politisk hold om at det er ønsket. Eksempelet fra Danmark, der dette har skjedd og tallene har økt, bør være til inspirasjon.

Det er vanskelig å finne grunner til at dette ikke skal være en politisk satsing, og utfordringen går herved til barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Les mer om

  1. Familie
  2. Barnevern
  3. Adopsjon
  4. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  5. Kjell Ingolf Ropstad
  6. Fosterhjem