Leder

Aftenposten mener: Nei til forbud mot «kebabreklame»

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Helsebyråd Tone Tellevik Dahls forbudsønske er velment, men lite treffsikkert.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Oslos helsebyråd Tone Tellevik Dahl (A) vil utrede et forbud mot reklame for usunn mat på Oslos busser og trikker, etter modell fra Amsterdam og London.

At usunn mat er usunt, er ingenting å lure på. Ved siden av tobakk og alkohol er dårlig kosthold den største trusselen mot folkehelsen, og forbindes med økt risiko for utvikling av ikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer og type 2-diabetes, ifølge Helsedirektoratets årlige rapport Utviklingen i norsk kosthold.

Det er med andre ord svært gode grunner til å jobbe politisk for at nordmenn skal spise sunnere. Men det er også all grunn til å være skeptisk til Dahls forbudsentusiasme.

For om maten er fet, er kunnskapsgrunnlaget magert.

Det lille som finnes av norske studier på feltet, er to kartlegginger av matreklame. Begge ble utført av forsker Annechen Bahr Bugge ved SIFO/Oslo Met på oppdrag fra Helsedirektoratet – begrunnet med et ønske om å skjerme barn og unge fra markedsføring av usunn mat.

Begge gangene kom Bugge til at forskning og debatt fra andre land legges til grunn for den politiske debatten i Norge, og at det gir et svært upresist kunnskapsgrunnlag. Hennes studier viser nemlig at norske barn og unge i liten grad eksponeres for reklame for usunn mat, og at dette derfor ikke er et stort problem her.

Dersom Dahl likevel skulle ønske et forbud, er det naturlig å spørre seg hvordan et slikt forbud skal formuleres og håndheves. De fleste kostholdseksperter vil for eksempel si seg enig i at et rent vegetarisk kosthold er usunt for barn. De siste ukenes debatt har vist at det også hersker stor uenighet om kjøttets helseskadelige egenskaper. McDonalds selger både sunn og usunn mat. Den nylig avgåtte matminister Bård Hoksrud har advart mot frukt. Kanskje er det mulig å komme frem til gode definisjoner, men en kan lett se for seg at det blir byråkratisk og vanskelig å definere hvilke produkter som skal kunne markedsføres og hvilke som skal rammes av et eventuelt forbud.

I tillegg er det viktig å understreke at Dahl som helsebyråd ikke har makt over internett, sosiale medier, TV, radio, aviser eller andre flater folk forholder seg til. Hennes ønske om forbud begrenser seg til trikk, buss og bane i Oslo.

Dahls forbudsforslag nærmer seg derfor det meningsløse: Et svakt begrunnet tiltak som sannsynligvis vil få en ubetydelig effekt i kampen mot et problem som kanskje ikke finnes.

Les også

Det er god grunn til å spise frukt, også for vekten, Hoksrud. | Erik Arnesen

Les mer om

  1. Kostholdsråd
  2. Overvekt
  3. Matbransjen
  4. Tone Tellevik Dahl
  5. Helsedirektoratet
  6. Markedsføring