Leder

Aftenposten mener: Underlig jubel for statlig finansiert eldreomsorg

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) inntok kontoret i helsedepartementet for halvannen uke side.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Landet har fått sin første eldreminister, som varsler at hun vil utvide forsøkene med statlig finansiert eldreomsorg.

Åse Michaelsen (Frp) hevder at forsøket så langt har vært en suksess, samtidig som hun fremhever at ordningen har vært Frps hjertebarn. Det er sannsynlig at sistnevnte påvirker vurderingen, for grunnlaget for å juble for resultatene er i virkeligheten tynt.

Det positive fra den nylig publiserte evalueringen først: Prosjektet har gitt bedre styring, og ansatte rapporterer at de har fått økt sin kompetanse. Dette er bra og kan ha vært med på å profesjonalisere eldreomsorgen i de aktuelle kommunene.

Om tilbudet overfor brukerne blir forbedret, er mer usikkert. Evalueringen finner ikke klare effekter på dette området. Prosjektet har «så langt ikke påvirket tjenestetilbudet i særlig grad», heter det i rapporten.

Ettersom kommunene har fått økte bevilgninger fra staten for å delta i ordningen, blir spørsmålet om man kunne fått vel så stor effekt av pengene på andre måter. Også oppfølgingen fra statlig hold er relativt omfattende. Det kommer en rapport senere i evalueringen som ser nærmere på ressursbruken, men allerede nå synes det klart at ordningen er dyr.

Hadde alle kommuner fått like store økninger i statlige overføringer som forsøkskommunene, ville regningen blitt høy. Kort og godt er ikke modellen bærekraftig uten at det vil gå utover andre offentlige oppgaver, eller uten at inntektssiden økes gjennom mer skatter og avgifter.

Ordningen er langt fra det som opprinnelig var Frps tanke om statlig finansiert eldreomsorg. Da skulle den enkeltes behov utløse bevilgninger, omtrent slik ordningen med sykepenger fungerer i dag, uavhengig av kommunens økonomi.

Men eldreomsorgen er fortsatt ikke løsrevet fra resten av kommuneøkonomien i forsøket. Avhengig av hvordan den enkelte kommunes budsjett er sammensatt, er det også mulig for kommunene å tape penger på forsøket. Og økte utgifter til eldreomsorg kan fortsatt gå utover øvrig kommunalt tjenestetilbud.

Selv om noen av kommunene sier de er fornøyd med ordningen, er det derfor langt fra sikkert at Michaelsen klarer å lokke mange flere kommuner med i en utvidelse av forsøket.

Det i seg selv – at det er lite attraktivt å være med på en ordning som er dyrere enn dagens modell – er et signal om at modellen ikke er hverken særlig fornuftig eller bærekraftig.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Statsbudsjettet
  3. Eldreomsorg
  4. Åse Michaelsen