Leder

Aftenposten mener: Et samarbeid utgjør ingen amerikansk base

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Marine Rotational Force Europe (MRF-E) trener hos HV-12 i Værnes garnison.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

To år etter at problematikken var oppe til diskusjon om Norge rett og slett hadde fått en amerikansk base på Værnes, dukker spørsmålet opp igjen. Denne uken ble det kjent at Regjeringen sier ja til å la flere amerikanske soldater trene i Norge.

Dersom det blir enighet med amerikanerne, skal ordningen omfatte 700 soldater fordelt på Værnes i Trøndelag og Setermoen i Indre Troms. Forsvarsdepartementet melder at utvidelsen er i tråd med ambisjonen i langtidsplanen som Stortinget har sluttet seg til. En av målsetningene er å legge til rette for mer samtrening mellom norske og allierte styrker, som skal bidra positivt til utviklingen av Forsvarets operative evne.

Regjeringens avgjørelse høster – ikke uventet – kritikk.

SV-leder Audun Lysbakken mener Norge er best tjent med å ha en sterk norsk militær tilstedeværelse i nord, ikke å flytte amerikanske soldater nordover, melder nyhetsbyrået NTB. Det økte amerikanske nærværet er «i beste fall en uthuling av norsk basepolitikk», hevder Lysbakken.

– Regjeringen dreier norsk forsvarspolitikk i retning større avhengighet av USA, samtidig som den ikke makter å prioritere vårt eget nasjonale forsvar, sa SV-lederen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide mener imidlertid at øving og trening med allierte her til lands er i Norges interesse, og hun er klar på at praksisen er «godt innenfor etablerte retningslinjer og ikke minst basepolitikken».

Utvidelsen av ordningen innebærer mer enn en fordobling av antallet amerikanske soldater som øver og trener sammen med våre styrker på norsk jord – fra 330 soldater i dag. Det var USA som i utgangspunktet tok initiativ til ordningen, og det var naturlig at Regjeringen sa ja til forespørselen i en tid der det er maktpåliggende at nordområdene ikke forsvinner ut av Washingtons synsfelt.

USA er vår viktigste allierte NATO-partner, og forsvaret av Norge er avhengig av støtte utenfra. Dersom landet skal kunne komme Norge til unnsetning i en krisesituasjon, er det avgjørende at man har gjennomført felles øvelser der man forbereder seg på nettopp en krisesituasjon her i landet.

At amerikanske soldater øver i Norge, betyr ikke at vi har fått amerikanske baser i landet. Men det som ble innført som en prøveordning, bør heller ikke bli en sovepute. Tydelig norsk tilstedeværelse i nord er viktig, uansett hvor mange amerikanske soldater som trener på krisesituasjoner her til lands.

Les mer om

  1. Leder
  2. Forsvaret
  3. Russland
  4. US Marines