Aftenposten mener: Oslo trenger også myke tiltak mot krim

Noen ekstra millioner skal gjøre Vestli og Oslo tryggere.
Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Byrådet vil bruke 49 millioner kroner ekstra på forebyggende arbeid blant unge i Oslo. 16 millioner skal brukes på fritidstilbud og på å få flere ut i sommerjobb i skoleferien.

«På lange, lyse kvelder må vi sørge for at ungene har et alternativ til å reke gatelangs», sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det er sånne bevilgninger som normalt skal komme i de ordinære budsjettbehandlingene på høstparten, men nå skjer det ting som gjør det nødvendig å fylle på med ekstrabeløp i revidert budsjett.

Etter mange års gledelig nedgang er ungdomskriminaliteten i Oslo igjen på vei opp. Skoleledere har slått alarm om utrygghet i nærmiljøene. Unge gutter lures av bakmenn til å selge narkotika. Mange steder i byen drives pengeutpressing i form av «bøter» som ikke akkurat ordensmakten står bak. Natteravner angripes med stein.

Nærreform eller fjernreform?

15 av millionene i Oslos reviderte budsjett skal rettes inn mot de yngste gjengangerne i krimstatistikken – «de 151», som de nå kalles i rådhuset. De 151 er mellom 10 og 17 år og tatt minst fire ganger for lovbrudd. Mange av dem har minoritetsbakgrunn. De utgjør ikke mer enn tre promille av Oslos 50.000 gutter og jenter i denne aldersgruppen, men er likevel en betydelig kilde til bekymring.

Ingen ting sies oftere, og intet er lettere å slutte seg til, enn at politi, kommune og foreldre må samarbeide tett og nært for å få de mest utsatte ungdommene på rett spor. Samarbeidet blir ikke mindre viktig av at politiet står oppe i en omfattende politireform der poenget er å få utnyttet ressursene bedre. Faren er at arbeidet med reformen gjør politiet innoverskuende for lenge, slik at viktig forebyggende arbeid mister fart og kontinuitet.

Krimmen er mer på farten

I Oslo er det lett å ivre for mer politi i gatene i de mest belastede boområdene, men også lettere sagt enn gjort. For kriminaliteten er blitt flyktigere. Unge lovbrytere gjør sine avtaler på nett, den geografiske radiusen blir større. I mindre grad enn før begår de lovbruddene i eget bo- og oppvekstområde, skriver Oslo-politiet i sin ferske trendrapport for årene 2018–2021: «I løpet av 2016 og 2017 har flere av de unge ranerne som bor i hovedpolitisone Øst vært aktive på vestkanten av byen og i Asker og Bærum.»

I pakken fra byrådet er også ti millioner som skal brukes på fysisk opprustning av fritidsklubber og åtte millioner til et prosjekt for å bedre miljøet ved noen utvalgte ungdomsskoler i byen. Det er «myke» tiltak som det kanskje ikke blir raske resultater av på krimstatistikkene – men viktige er de.