Aftenposten mener: Kommunene fortjener et tydeligere Ap

Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet vil ikke ha dagens kommunereform.

Ap-leder Jonas Gahr Støre avlyser Regjeringens kommunereform hvis han blir statsminister. Dessverre er Støres alternativ utydelig og svakt.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det ville være synd å si at kommunereform er et prosjekt som automatisk øker populariteten til Regjeringen. Det er ikke uten grunn at reformen har latt vente på seg i flere tiår, til tross for at ny kommunestruktur lenge har hatt et politisk flertall i ryggen. Endringer som lover uttelling i fremtiden utløser sjelden den store entusiasmen.

Les også

Kommunereformen for dummies

Da Regjeringen gikk i gang med reformen, var utgangspunktet et politisk flertall på Stortinget for endringer i kommunestrukturen. Uenigheten dreide seg først og fremst om virkemidler for å oppnå endringer. Det var flertall for forsiktig bruk av overstyring av kommunene da Stortinget samlet seg etter valget i 2013.

Les også

Småkommunene blir mindre og mindre

Derfor var det, og forblir det, overraskende at Arbeiderpartiet valgte akkurat denne reformen for å markere avstand til Regjeringen. Ap, som har programfestet at ingen kommuner skal stå i veien for strukturendringer som åpenbart gagner regionen, brukte landsmøtet i fjor på å trekke seg unna reformen. Plutselig var alle former for overstyring av enkeltkommuners ønsker uaktuelt, eller hypotetisk, som Ap-leder Jonas Gahr Støre formulerer det. Kommunene fikk i praksis vetorett i en nasjonal styringsreform.

Les også

Jonas Gahr Støre trenger en kommunereform

Underveis har imidlertid Støre sagt at han støtter arbeidet som foregår i kommunene, med nabosamtaler og tilnærminger. Men i forrige uke sa han til Klassekampen at Sanners reform er over med regjeringens dager. Arbeiderpartiet skal lage sin egen reform.

Den reformen skal også inneholde belønning til kommuner som bidrar til en ny kommunestruktur. Men Aps kritikk mot endringene i inntektssystemet, som har hatt som mål å gjøre nettopp det, vitner ikke om at det blir lagt mye trykk bak endringene. Det ligger an til at kommunene skal lunte videre i uklar retning, uten noe press på seg for å gjøre endringer som er tilpasset utfordringer knyttet til demografi, behov for spesialisert kompetanse og utvikling av sterke regioner. Skal vi dømme etter det som per nå er kjent om Aps reform, er Ap en garanti for at for lite vil skje, for sent, for å bruke et velkjent mantra.

Lokalpolitikerne som har jobbet for endringer de siste par årene, og tidvis har tatt støyten for å sikre en fremtidsrettet struktur for sin kommune, fortjener at Ap flagger en tydeligere retning i saken. Passivitet er ikke ny retning, det er retur til det som var.