Leder

Aftenposten mener: En bråte med ubesvarte spørsmål

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Administrerende direktør Jan Carlsen i Boligbygg har fått en svært alvorlig sak å bryne seg på. Foreløpig mangler gode svar.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Dagens Næringsliv og Nettavisen har fortjenstfullt satt søkelys på hvordan Oslo kommune har kjøpt leiligheter for over 2 milliarder kroner de siste årene.

Over flere uker har den ene avsløringen etter den andre rammet foretaket Boligbygg: omfattende kjøp utenfor det ordinære markedet, med svært lite dokumentasjon, og noen ganger til og med uten takst. Kjøp har vært splittet opp for å unngå politisk behandling. Kommunen har valgt å kjøpe leiligheter til en langt høyere pris enn hva de tidligere har takket nei til.

På selgersiden sitter investorer, noen med en tvilsom økonomisk historie, og beriker seg på kommunens penger. Skatterazziaer har foreløpig resultert i at én innleid konsulent er siktet for grov økonomisk utroskap mot Oslo kommune. Flere granskninger er iverksatt, styrelederen er skiftet, og det er åpenbart at kommunen tar saken alvorlig.

Redegjørelsen til næringsbyråd Geir Lippestad (Ap) i bystyret i forrige uke brakte ikke særlig klarhet i hva som har skjedd før alarmklokkene ringte i høst, utløst av pressens spørsmål. Stort sett henviste han til de pågående granskningene, som blant annet skal finne ut «om man har gode nok rutiner til å forhindre at man blir lurt».

Det er for tidlig å konkludere med at det har skjedd straffbare misligheter. Men saken handler ikke nødvendigvis bare om at Oslo kommune er blitt lurt.

Selv uten vond vilje er det mulig at et presset kjøpsteam med begrenset kapasitet har funnet tilbud om direktekjøp beleilig.

Ikke desto mindre er risikoen stor for at kommunen da bruker titalls millioner mer enn nødvendig av skattebetalernes penger. Det kan handle om inkompetanse, urealistiske politiske føringer og manglende styring heller enn kriminalitet.

Den politiske bestillingen på kjøp av 600 nye kommunale boliger, fremforhandlet i forbindelse med Tøyen-løftet og byggingen av Lambda, har utvilsomt vært krevende for Boligbygg. Utover det er det flere spørsmål enn svar i saken.

Hvem har godkjent og risikovurdert strategien med direktekjøp utenfor det åpne markedet? Har organisasjonen vært rustet for å gjennomføre det volumet av boligkjøp som følger av Tøyen-avtalen? I hvor stor grad har innkjøperne forholdt seg til formaliserte innkjøpsrutiner? Hva har Lippestad og hans forgjengere gjort for å forsikre seg om en mest mulig rasjonell bruk av de hundrevis av millionene som hvert år settes av til boligkjøp?

Boligbygg disponerer enorme summer for å kjøpe inn leiligheter til folk i byen som trenger det. Det bør være en selvfølge at dette skjer på en transparent, profesjonell og etterprøvbar måte.

Så langt tyder mye på at det motsatte har vært tilfelle.

  • LES OGSÅ: Lippestad om boligbygg-avsløringen i Oslo: – Hver stein skal snus

Les mer om

  1. Oslo kommune
  2. Boligbygg KF
  3. Leder