Leder

Aftenposten mener: Statsbudsjett uten ubehag

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Venstre og Trine Skei Grande savner den grønne profilen i statsbudsjettet.

Statsbudsjettet svarer på mange utfordringer, men glipper på muligheten til å ta Norge i grønnere retning.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Regjeringens statsbudsjett skal følge den inn i valgkampen. Det skal tilfredsstille velgerne til alle de fire partiene som støtter regjeringsprosjektet. Det gjør det da også i stor grad. Noe annet ville være rart i en regjeringsperiode der pengebruken har økt i rekordfart, og der kutt har vært en fjern tanke. Der andre land tvinges til å prioritere, kan en norsk regjering tillate seg å finansiere satsinger og skattelettelser med penger fra oljeformuen. Året før valget var det ingen grunn til å forvente prioriteringer i form av utgiftskutt på noen områder av betydning. Men det er betenkelig at hverken disse, eller andre potensielle regjeringspartier, på noen måte indikerer at vi må belage oss på utgiftskutt om få år.

Les også

Bruksanvisning for statsbudsjettet

Svarer godt på store utfordringer

Statsbudsjettet svarer godt på flere av de store utfordringene. Arbeidsledigheten må møtes med tiltak, men det er komplisert å møte en ledighet som varierer så mye geografisk. Forsøket på målrettede tiltak i regioner som opplever økt ledighet, får forhåpentligvis effekt. Opposisjonen mener det er for lite, men her er det krevende å finne eksakt riktig dosering og innretning. Det er uansett ikke, som finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen (Ap) sa i Stortinget torsdag, at omstilling ikke behøver å medføre arbeidsledighet. Akkurat denne omstillingen, som er utløst av raskt fall i oljeprisen, ville ha medført ledighet uansett hvem som styrer. Arbeidsplasser forsvinner raskt, men de nye etableres selvsagt ikke like raskt. I hvert fall ikke i privat sektor.

Les også

Slik gjennomskuer du statsrådenes skryteliste

Overbeviser ikke på klima

Regjeringens store problem er å overbevise om at den gjør nok for at Norge skal nå klimamålene frem mot 2030. Om 13 år skal Norge kunne vise til et utslippskutt på 40 prosent sammenlignet med nivået i 1990. Det krever tiltak på en rekke områder, ikke minst transport. Regjeringen øker drivstoffavgiftene, som er fornuftig av flere grunner. Men den kompenserer med å eksempelvis redusere bompengetakstene utenfor byene. Det er dumt på to måter. Det motiverer ikke til mindre bilkjøring, og pengene til bompengeprosjektene må hentes fra andre steder i budsjettet. Nok en gang skal velgerne skånes fra å betale prisen for forurensende aktivitet.

Forurenser må betale mer

Grønn skattekommisjon foreslo å innføre en generell avgift på alle klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor. Det er en fornuftig vei å gå for å drive frem både teknologiendringer og adferdsendring. Det burde trumfe trangen til å kompensere for grønne avgiftsøkninger, og velgerne tåler sannsynligvis mer enn politikerne synes å tro.

Les mer om

  1. Statsbudsjettet 2017
  2. Statsbudsjettet
  3. Regjeringen
  4. Siv Jensen
  5. Kristelig Folkeparti (KrF)
  6. Venstre (V)