Aftenposten mener: Au pair-ordningen bør avvikles

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Hadia Tajik (Ap), her med Ap-leder Jonas Gahr Støre, sier partiet vil legge ned au pair-ordningen i sin nåværende form.

Den har langt på vei blitt en ordning for billig hushjelp.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Mandag la Arbeiderpartiet frem sitt programforslag. Et av forslagene er å erstatte dagens au pair-ordning med et opplegg som stiller strengere krav til vertsfamiliene.

Tidligere har Senterpartiet, KrF, Venstre og SV varslet lignende endringer av ordningen. Frp vil, ifølge VG, ikke konkludere nå. Høyre ønsker å beholde ordningen, men vil diskutere forbedringer.

Omdiskutert

Au pair-ordningen ble innført i 1969 som et opplegg for kulturutveksling. Rundt 3000 au pairer er i Norge i dag, og i 2015 var nesten 90 prosent av dem kvinner fra Filippinene. I 2014 var det kun 13 nordmenn som benyttet seg av ordningen.

Med jevne mellomrom dukker det opp eksempler på at au pair-ordningen misbrukes. Det ferskeste er en dom fra Oslo tingrett. Der ble et ektepar dømt til fem måneders ubetinget fengsel. Dommen er anket, men beskrivelsene fra rettssaken om kameraovervåking og lange arbeidsdager er milevis fra grunntanken om «kulturutveksling».

Brukes til husarbeid

Sporadiske brudd på regelverket vil ikke være god nok grunn til å legge ned en hel ordning. Problemet med ordningen er at den generelt ikke fungerer etter hensikten.

Både forskning fra FAFO og NTNU viser at norske vertsfamilier bruker au pairer for å få hverdagen til å gå opp. Vertsfamiliene ser på husarbeid som lite meningsfylt og setter pris på et par ekstra «profesjonelle» hender i huset. Det har skjedd en profesjonalisering av au pairer, der filippinske jenter foretrekkes fordi de har ord på seg for å være særlig dyktige til husarbeid.

Det finnes eksempler på vertsfamilier som også legger vekt på kulturutveksling, men i all hovedsak har au pair-ordningen blitt en ordning for billig hushjelp.

Fraløpt

Au pairer har vært et gode for familier og tilreisende ungdommer opp gjennom årene. Særlig i en tid da det ikke var like gode støtteordninger for barnefamilier og da skoleungdom og studenter ikke hadde like god tilgang på utvekslingsmuligheter gjennom utdanningssystemet.

Men tiden har løpt fra au pairene. I dag må arbeidsinnvandrere utenfor EØS-området dokumentere fagkunnskaper for å få arbeidstillatelse. De kommer inn i sektorer som er regulert og følger norsk lov om arbeidsmiljø og arbeidstid. Au pairer skal riktignok ikke arbeide mer enn fem timer pr. dag, og maksimalt 30 timer pr. uke, men stort sett er arbeidsforholdene prisgitt den enkelte familie.

Arbeiderpartiet ønsker en ny ordning med strengere krav til vertsfamilien. Det er verdt å utrede. Tanken bak et kulturutvekslingsprogram, særlig for dem som ikke har utvekslingsmuligheter gjennom utdanning, er fremdeles god.