Leder

Aftenposten mener: Tilbudet til dødssyke kreftpasienter må bli bedre

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
Helseminister Bent Høie er svært kritisk til at private aktører formidler norske pasienter til en behandling som frarådes av norsk helsevesen.

Et ekspertpanel er en bedre løsning enn Google.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Hva gjør man hvis man selv eller én av ens nærmeste får en sykdom det norske helsevesenet mener ikke kan kureres?

Problemstillingen er belyst gjennom en rekke artikler i Aftenposten. De aller fleste velger å akseptere det behandlingsopplegget som tilbys i Norge, men ikke alle.

Mange berørte opplever at de ikke får et godt nok tilbud av det offentlige og leter derfor utenlands etter andre løsninger.

Aftenposten har skrevet om den tyske privatklinikken Medias Klinikum, som har behandlet minst 70 dødssyke nordmenn de siste årene, og om det norske firmaet Oncolomed, som har formidlet kontakten mellom klinikken og pasientene.

Sterk kritikk

Helseminister Bent Høies (H) kommentar til saken er at vi aldri kan beskytte oss mot den type virksomhet Oncolomed driver med. Han mener videre at virksomheten i veldig stor grad handler om å sko seg på andre menneskers sykdom og lidelse.

Kritikken som fremføres mot Oncolomed fra helseministeren er sterk. Derfor er det besynderlig at Høie i samme omgang avviser at det er noe Helse-Norge kan gjøre for å beskytte pasienter mot denne type virksomhet.

Danske erfaringer

Helsemyndighetene kan ikke si seg fornøyd med dagens system. Det finnes erfaringer fra naboland som kan inspirere.

Aftenposten skrev fredag om professor Steinar Aamdal ved Radiumhospitalet som mener at det er ulik mulighet til å få en såkalt «second opinion» i Norge. Pasienter blir i stor grad henvist til selv å lete på nettet og finne frem steder som de tror kan være riktig for dem om de ønsker et annet behandlingsopplegg.

Det er ikke en god nok ordning.

Derfor er det interessant å se på hvordan Danmark har løst tilsvarende utfordring. Der er dødssyke kreftpasienter garantert svar på om det finnes andre behandlingsmuligheter for dem fra et offentlig ekspertpanel i løpet av 10 dager. I fjor søkte 413 danske kreftpasienter råd fra panelet. I bare 26 prosent av sakene var panelet enige i det aktuelle behandlingstilbudet fra den henvisende avdeling.

Større vilje

Helsedirektoratet i Norge har så langt avvist å innføre samme modell i Norge og henviser til pasientombudet. Artikkelserien fra Aftenposten har imidlertid vist at det norske systemet kan bli bedre.

Helsemyndighetene kan ikke gjemme seg bak språklig fordømmelse av virksomheter de ikke liker. Det er nødvendig med større åpenhet for å prøve ordninger som gir flere pasienter bedre muligheter til å innhente kvalitetssikrede «second opinion», gjerne etter dansk modell.

Et ekspertpanel er en bedre løsning enn Google og kan gjøre det lettere for pasienter å akseptere den endelige diagnosen.

  • Helsetopper, pårørende og politikere deltar på Aftenpostens debatt om kreftbehandling tirsdag 30. mai. Les mer om debatten her.

Les mer om

  1. Kreftklinikken
  2. Kreft
  3. Kreftbehandling
  4. Sykehus