Leder

Aftenposten mener: Erdogan søker venner der de er å finne

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
President Recep Tayyip Erdogan mener at Tyrkia blir utsatt for urettmessig kritikk.

President Recep Tayyip Erdogan vil vise vestlige kritikere at Tyrkia ikke er redd for å bli isolert. Og han blir tatt varmt imot i Russland.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er bare ni måneder siden forholdet mellom Tyrkia og Russland befant seg på frysepunktet .

Russland reagerte kraftig da et russisk bombefly ble skutt ned etter å ha vært noen sekunder i tyrkisk luftrom i november i fjor. Etter nedskytingen ble den store russiske turisttrafikken til Tyrkia redusert med nærmere 90 prosent. Det sved i en hardt presset tyrkisk økonomi.

  • Nå har krisen glidd over: - Vi har vært gjennom vanskelige tider. Men sunn fornuft vinner alltid frem

Noen langvarig forverring er det likevel ikke blitt. I juni kom president Erdogan med en skriftlig beklagelse av nedskytingen. Det er også nærliggende å tro at det mislykkede kuppforsøket i sommer har bidratt til en tilnærming.

Strammer grepet

Etterpå har Erdogan gjennomført omfattende arrestasjoner og utrenskninger i statsapparatet. Nylig sa han at det ville være riktig å lytte til et ønske fra folket om å gjeninnføre dødstraffen.

Innstramningen de siste ukene har utløst en strøm av kritikk fra utlandet, særlig fra Tyrkias allierte i NATO. Det finnes en utbredt og vel begrunnet frykt for at kuppforsøket kan bli brukt til en varig omforming av det tyrkiske samfunnet i autoritær retning.

På dette punktet kan Erdogan regne med sympati fra president Vladimir Putin, som også mener seg utsatt for urettmessig utenlandsk kritikk. Som kjent har også Russland et regime der autoritære tendenser skjules bak en demokratisk fasade.

Uenige om mye

Nøkternt sett er det imidlertid grenser for hvor langt en tilnærming mellom Tyrkia og Russland kan gå. Det skyldes ikke bare Tyrkias vestlige alliansetilknytning, men det faktum at de to landene ser svært forskjellig på mange spørsmål.

Det mest slående eksempelet er Syria, der Russland lenge har vært en aktiv støttespiller for president Bashar al-Assad. Tyrkia mener på sin side at Assad må fjernes før en fredsløsning i Syria kan komme på tale.

Det er viktig at både opinion og regjeringer i vest reagerer fornuftig på de smilende bildene som kommer fra møtet i St. Petersburg.

Russlands makt er begrenset

Erdogan og Putin har åpenbart en felles interesse av å fremstå som venner og samarbeidspartnere. Men det er på ingen måte slik at Russland står klar til å overta plassen som NATO, EU og USA har i tyrkisk politikk.

Her gjelder det å gjennomskue propagandaeffekten. Nå som før, er det nødvendig å møte Erdogan med saklig kritikk og tydelige signaler om hva som blir konsekvensene av å sette grunnleggende demokratiske prinsipper til side.

Les mer om

  1. Russland
  2. Nato
  3. Recep Tayyip Erdogan
  4. Tyrkia
  5. USA
  6. Bashar al-Assad
  7. EU