Leder

Aftenposten mener: Tenk helhetlig om arbeidsledighet

 • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.

Helsedirektør Bjørn Guldvog under sin årlige fremleggelse av noen av årets viktigste helsetall og helsetemaer i Helsedirektoratets lokaler. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Helse, skole og arbeidsliv henger sammen.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Sysselsettingsgapet mellom unge menn fra lav- og høyinntektsfamilier har økt siden 1992.

Mens sysselsettingen blant unge menn fra høyinntektsfamilier har falt fra 92 prosent til 87 prosent frem til 2012, har det tilsvarende tallet blant unge menn fra lavinntektsfamilier falt fra 90 prosent til 78 prosent.

Forskerne sier til Aftenposten mandag at funnene er «alarmerende».

Les også

Før falt nesten like mange fra rike som fra fattige familier utenfor. Nå er klasseskillet blitt betydelig.

Unge voksne

Tallene føyer seg inn i en rekke av advarsler på vegne av unge voksne den siste tiden.

Ikke siden 1990-tallet har andelen unge uten arbeid vært høyere enn i dag. Denne gangen går det ikke like greit over, advarte forskere på forsiden av Dagens Næringsliv 28. februar.

Under Hovedorganisasjonen Virkes konjunkturseminar i februar var administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen svært bekymret for at det ikke skapes nok arbeidsplasser. Særlig bekymringsfull er sysselsettingsraten for unge menn i alderen 25–29 år.

Varig omstilling

Riktignok er utviklingen i arbeidsmarkedet konjunkturavhengig, og ungdomssysselsettingen er særlig utsatt.

Norge er like fullt inne i en varig omstilling av arbeidslivet der jobber for ufaglærte blir effektivisert bort. På grunn av en utdanningseksplosjon har utdanning også blitt en inngangsbillett til arbeidsmarkedet. De uten blir stående sist i køen.

Det er en svært alvorlig utvikling som må møtes med et bredt spekter av tiltak.

Frafall

Forskeren Simen Markussen ved Frischsenteret tror det viktigste for å unngå at forskjellene øker, er å sørge for at færre dropper ut av videregående.

Han får støtte fra en helt annen sektor. Da helsedirektør Bjørn Guldvog presenterte årets viktigste helsetall, presenterte han en interessant tilnærming til skole og helse. Guldvog snakket om at antall uføretrygdede mellom 20 og 29 år er doblet på ti år, og at problemene starter med frafallet i videregående skole.

Les også

Flere valgfag på ungdomsskolen vil hindre frafall senere | Victoria Elise Vinje Brist (15)

Samarbeid

Den samme tilnærmingen bør brukes av flere sektorer. Temaene helse, skole og arbeidsliv henger sammen selv om sektorene ofte har vært preget av silotenking. Dette er neppe en ny tanke, men det bør samarbeides enda tettere.

For eksempel er det forsøk med NAV-veiledere i videregående skole med gode resultater. Andre yrkesgrupper som kan se helse og skole i sammenheng, som psykologer og vernepleiere, bør også være aktuelle for skolevesenet.

For å forhindre at stadig flere unge havner i et permanent utenforskap, må flere sektorer arbeide sammen for å sette inn innsatsen så tidlig som mulig.

 1. Les også

  Dette er gruppene som kommer til å prege Nav-statistikken i fremtiden

 2. Les også

  Det er forskjell på forskjeller | Einar Lie

 3. Les også

  Når gutter fremstilles som «tapere», ringer alarmklokkene langt høyere enn når jenter er «taperne» | Harriet Bjerrum Nielsen

 4. Les også

  Nå trenger også «livets harde skole» et kompetansebevis | Helene Skjeggestad

Les mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Nav
 3. Omstilling

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Mens unge menn fra rike familier har jobb, faller stadig flere fra fattige familier utenfor. Det økende klasseskillet gjør at forskere roper varsko.

 2. NORGE
  Publisert:

  Utdanning er den beste resept på god helse

 3. KOMMENTAR
  Publisert:

  Det går dårligere og dårligere med dem som faller ut av videregående. Utviklingen er dramatisk.

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  «Man trenger ikke å vite alt mellom himmel og jord for å kjøre lastebil»

 5. LEDER
  Publisert:

  Aftenposten mener: Fraværsgrensen må bestå

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  – Vi er kommet gjennom et av de største aktivitetssjokkene i norsk økonomi på veldig mange tiår, sier statsministeren