Leder

Aftenposten mener: La de små trossamfunn komme til staten

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Gudstjeneste i Margaretakyrkan i Oslo en søndag formiddag. Foto: Stein J. Bjørge

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Ting tar tid her på berget.

Til sommeren er det ti år siden Sturla Stålsett fikk oppdraget om å lede utredningen av en ny tros- og livssynspolitikk. Hadia Tajik mottok resultatet som kulturminister for over syv år siden.

Kulturdepartementet trengte deretter vel fire år før de sendte saken på høring og nye halvannet år etter høringsrunden. Så har Stortinget sittet på saken siden juni i fjor.

Men før sommeren skal den vedtas. Særlig vilkårene for å gi støtte til trossamfunn er blitt en het potet.

Sist ut er Arbeiderpartiet, som vil forbeholde statsstøtte til trossamfunn med flere enn 500 medlemmer. Det vil innebære at omtrent tre fjerdedeler av dagens trossamfunn vil miste støtten, hvilket også er intensjonen.

– Antall samfunn som får støtte, må reduseres betydelig fra dagens 850. Hvis ikke, blir tilsyn og kontroll tilnærmet umulig, sier Kari Henriksen (Ap).

Henriksen påpeker at det foregår alt fra konverteringsterapi til negativ sosial kontroll i tilknytning til trossamfunn i dag.

Men at dette skal være mer utbredt i små enn store trossamfunn, er vanskelig å belegge. Dessuten vil slikt ikke nødvendigvis være lettere å forebygge bare fordi ulike trossamfunn slår seg sammen til større organisatoriske enheter. Det vil nemlig være den sannsynlige konsekvensen av en slik lovendring.

Uansett må hensynet til statlig kontroll veies mot prinsipper om likebehandling. Det er heller ikke bare obskure og ubetydelige trossamfunn som i dag har under 500 medlemmer. De fleste muslimske trossamfunn i Norge havner for eksempel under grensen. Den jødiske menigheten i Trondheim teller for tiden 137 medlemmer, det buddhistiske trossamfunnet i Molde 184. Tvangssammenslåinger bør være bedre begrunnet enn at det teoretisk blir lettere å føre kontroll.

Om en minstegrense skal settes, er regjeringens forslag på 50 medlemmer, eller Stålsett-utvalgets forslag på 100 medlemmer, langt mer hensiktsmessig enn Aps krav om at trossamfunnet må være større enn et middels Arbeiderparti-lag for å motta statsstøtte.

All den tid Norge skal fortsette å subsidiere trossamfunn, et prinsipp nesten alle partier støtter, må hensynet til likebehandling av ulike religioner og trossamfunn veie tungt.

Les mer om

  1. Trossamfunn
  2. Kulturdepartementet