Leder

Aftenposten mener: På tide med kjønnsnøytrale yrkestitler

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Bak enkelte fylkesmannstitler står en kvinne. Valgerd Svarstad Haugland er fylkesmann i Oslo og Viken.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Rådmann, lensmann, jordmor, sivilombudsmann. Mange yrkestitler er kjønnede, uten at det finnes gode grunner til det.

I kjølvannet av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grandes likestillingspolitiske redegjørelse i Stortinget denne uken sa Arbeiderpartiets Ina Libak og Anette Trettebergstuen til Dagbladet at de ønsker å avskaffe kjønnede titler i alle statlige virksomheter.

Det er ikke særlig radikalt.

I forbindelse med fremleggelse av ny kommunelov i fjor sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) omtrent det samme. Språkrådet er av samme oppfatning som Libak, Trettebergstuen og Mæland, og mener at kjønnsnøytrale titler er et godt verktøy for å oppnå kjønnsbalanse i rekrutteringen i ulike sektorer. Likestillings- og diskrimineringsombudet har også ønsket en slik endring i mange år, og mener at det er lite progressivt å knytte titler til tradisjonelle roller i samfunnet.

Det finnes ingen stor motstand mot å erstatte kjønnede titler med kjønnsnøytrale i det offentlige. Det er bare lettere sagt enn gjort.

I noen tilfeller har det allerede skjedd. Riksmeklingsmannen er blitt Riksmekleren, lærerinner er blitt lærere, og ombudsmenn er blitt ombud. Andre titler er vanskeligere å erstatte.

Den gamle kommuneloven sier at det i hver kommune skal ansettes en administrasjonssjef, men stiller ingen krav til at denne tittelen skal brukes. Ute i kommunene brukes stort sett tittelen rådmann om denne stillingen. Da utkastet til ny kommunelov ble utformet, mente utvalget at en lovfesting av tittelen kommunedirektør både ville ivareta likestillingshensynet og vise tydelig at det dreier seg om kommunens øverste administrative leder.

Et stort flertall av høringsinstansene, derimot, mente at det var en dårlig idé. Noen mente at direktør høres for næringslivsaktig ut. Andre mente at kommunedirektør er for likt kommunaldirektør, som brukes om ledere på nest øverste nivå i kommunene. Atter andre mente at det beste er å bruke administrasjonssjef. Dermed må kommunene ingenting når loven trer i kraft ved nyttår, men oppfordres til å innføre en kjønnsnøytral tittel.

Slik bør det også være.

Kommunene må få bestemme selv, men de bør åpenbart forsøke å komme til enighet. For selv om kjært barn har mange navn, er det motsatte optimalt i dette tilfellet. En del kommuner har kommet langt i arbeidet med å innføre kjønnsnøytrale titler, de andre må fortsatt oppfordres.

I staten, derimot, er det bare å manne seg opp og gjøre det.

I den første versjonen av denne lederen sto helsesøster oppført som eksempel på en kjønnet yrkestittel. Dette er blitt endret til helsesykepleier.

Les også

Helene Uri: Heia hen!

Les mer om

  1. Språkrådet
  2. Likestillings- og diskrimineringsombudet
  3. Monica Mæland
  4. Anette Trettebergstuen
  5. Likestilling
  6. Kjønn
  7. Rekruttering