Leder

Medieombud

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kulturminister Trond Giske vil ha utredet et forslag om et statlig medieombud. Tanken er at enkeltpersoner som føler seg krenket, skal kunne henvende seg til ombudet, og at ombudet skal overvåke og gripe inn mot oppslag på Internett og i andre medier.Bakgrunnen for forslaget er at det legges ut bilder på Internett mot enkeltpersoners vilje, og at det finnes nettsteder hvor ingen ansvarlig redaktør påtar seg noe ansvar for det som publiseres. Dermed står særlig unge jenter maktesløse overfor overgrep på nettet, fremholder Giske overfor VG. Det er ingen tvil om at Giske peker på en reell utfordring i de elektroniske mediers tidsalder, hvor det flyter uhorvelige mengder informasjon. Men et statlig medieombud er ingen løsning hvis hovedproblemet nettopp er at ingen påtar seg noe ansvar for innholdet på enkelte nettsider. En slik ordning blir i en del tilfeller, kanskje de groveste, et slag i luften. Langt viktigere er at man også tar det første skritt i retning av en statlig mediekontroll, som vil uthule pressefriheten og sette pressens egne klageorganer til side. I den videre utredningen av forslaget om et statlig medieombud, bør Trond Giske begynne med Kulturdepartementets egen nettside: "Mediene har selv et klart ansvar for å ivareta medienes demokratiske funksjon. Særlig gjelder dette i forhold til redaksjonelle spørsmål, som staten av prinsipielle grunner ikke bør gripe inn i." For vår del har vi ingen problemer med å slutte oss til denne vurderingen.

Les mer om

  1. Ledelse