Leder

Aftenposten mener: Nettovergrep mot barn krever mer avansert politiarbeid

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) må bruke sin berømte tydelighet til å være konkret om hvordan nettovergrep mot barn skal motarbeides. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Politietterforskerne i Operasjon Dark Room i Hordaland og Operasjon Duck i Trøndelag har gjort banebrytende arbeid. Gjennom å løfte sakene fra enkeltpersoner til nettverk av personer, har de i praksis utviklet nye etterforskningsmetoder og viktig innsikt om nettovergrep mot barn.

En viktig innsikt er at nettovergrep kan være nært knyttet til fysiske overgrep i overgriperens nære omgivelser.

  • Politiet: Vet om overgreps-nettverk de ikke får etterforsket slik de ønsker

En annen viktig innsikt er at problemet er langt større enn fryktet. En tredje innsikt er at det vil være lettere å kunne leve et liv som overgriper i fred når overgrepene begås mot barn i andre land, eller barn som ikke oppholder seg fysisk i nærheten av overgriperen.

Det siste skjer fordi politiet har begrenset med ressurser til å etterforske det politiet selv omtaler som en tsunami av saker. Ressurssituasjonen tvinger politiet til å prioritere de groveste sakene mot barn i overgriperens nærhet. Det er riktig. Erkjennelsen er at en styrket innsats krever flere spisse ressurser og en kompetanse det er kamp om.

I tillegg krever denne typen etterforskning en erkjennelse av at moderne politiarbeid er grenseløst, både nasjonalt og internasjonalt. Mens mer hverdagslig kriminalitet faller, øker den mer komplekse og grenseoverskridende kriminaliteten. Hvis noen trenger argumenter for politireform, større politidistrikt og forbedring av metoder og oppgaveforståelse, kan de jo lete her. Det har selvsagt verdi å jobbe lokalt og stoppe overgrep mot barn i overgriperens nærhet. Men nettverkene av overgripere gjør hver enkelt sak så mye større, og trusselen mot barna så mye mer omfattende. Da er det dypt urovekkende at ikke alle politidistriktene har etablert team av spesialister på nettverkssaker. Når vi ser antall saker som etterforskes i distriktene som faktisk har slike team, og vet hva hver enkelt sak innebærer av enkeltskjebner, forteller det oss at svært mange overgrep får foregå uten at noen griper inn.

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) har lovet å prioritere innsatsen mot overgrep mot barn enda sterkere. Det er bra, men spørsmålet er og blir hvordan dette skal materialisere seg. Der har ikke justisministeren vært like tydelig. Det er naturlig at hun prioriterer å legge frem mer konkrete tanker om det, og hun bør ikke vente for lenge. En solid innsats vil kreve både økte ressurser og tydeligere prioriteringer for et allerede presset politi.

Les mer om

  1. Aftenposten mener
  2. Leder