Leder

Aftenposten mener: God integrering koster

  • Lederartiklene Skrives Av Aftenpostens Kommentatorgruppe. Gruppen Ledes Av Politisk Redaktør Trine Eilertsen.
Torbjørn Røe Isaksen, elevene var sikkert skulkere og uoppdragne da du var ung, men du må snart innse at norske elever er ikke sånn lenger, skriver Edvard Botterli Udnæs (14).

Skolegang er som kjent ikke gratis for staten, hverken for barn født i Norge eller minoritetsspråklige barn.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har fått kartlagt kostnader knyttet til skolegang for mindreårige asylsøkere. Eller rettere sagt: han har fått presentert hvor mye manglende skolegang vil koste samfunnet på lang sikt.

Flere bør gjøre som kunnskapsministeren. Det bidrar til en åpen debatt om kostnader og prioriteringer knyttet økt innvandring og integrering.

Ny hverdag

Flyktningkrisen i Europa tvinger Norge til å prioritere hardere.

Skolesektoren er et eksempel. Anslagsvis 7000 mindreårige asylsøkere vil få opphold etter asyltilstrømningen i fjor. For 2016, og årene fremover, kan tallet bli like høyt eller høyere.

Aftenposten på lederplass om asylregningen:

Les også

Staten kan ikke ta hele asylregningen

Skole særlig viktig

Det er knapt noe som er så viktig for en vellykket integrering som en fullverdig skolegang. Språkkunnskaper, samfunnskunnskap og arbeidstrening er alle nøkler til det norske samfunnet.

Skolegang er som kjent ikke gratis for staten, hverken for barn født i Norge eller minoritetsspråklige barn.

Men kjenner man behovet og kostnaden, er det lettere å prioritere riktig.

Mangedoblet regning

Derfor er det prisverdig at Røe Isaksen ønsker å få en oversikt over hva den økte asyltilstrømningen i fjor vil koste Skole-Norge.

Svaret fra Fafo-forskerne er talende: hvis ikke grunnopplæring prioriteres, vil regningen på lang sikt bli mangedoblet. Hvis det norske samfunnet mislykkes i å gi mindreårige asylsøkere en fullgod skolegang, vil det koste 27 milliarder kroner i form av for eksempel trygdeutbetalinger og kriminalitet.

Dessverre er det slik at mange asylbarn faller utenfor allerede. Det er nødvendig med en innsats i alle ledd for å hindre at problemet utvikler seg.

Gjelder hele samfunnet

Selv om skolesektoren er et særlig viktig ledd i integreringsprosessen, vil den samme konklusjonen gjelde for flere felt.

For eksempel er det kjent at flere småkommuner frykter kostnadene som følger med økt bosetting. Og hvilke konsekvenser vil flere mindreårige asylsøkere få for ressursbehovet til det norske barnevernet?

Einar Lie skriver at dagens utvikling er historisk:

Les også

Hvordan flyktningstrømmen vil påvirke et styrtrikt, lite land som Norge | Einar Lie

For sent?

Integreringsutfordringene står i kø, og dette blir den virkelige testen for den norske asyldugnaden.

En oppskrift på mislykket integrering er å ikke sette inn de nødvendige tiltakene og innse problemene for sent.

Derfor er nødvendig at norske politikere, og den norske befolkningen, tar inn over seg helheten i problematikken. Her er kostnadsaspektet sentralt fordi det påvirker andre prioriteringer.

Menneskelig gevinst

Det er unødvendig å stigmatisere innvandrere, og mindreårige asylsøkere spesielt, som et pengesluk. Vi koster alle penger. Det er likevel en viktig erkjennelse at god integrering er kostbart.

Mislykket integrering er imidlertid også kostbart, både menneskelig og i kroner.

For motivasjonen er at en tidlig innsats ikke bare vil føre til sparte utbetalinger i fremtiden. Det vil også kunne gi økte inntekter fra en ny gruppe borgere som arbeider og betale skatt.

Fremfor alt er gevinsten menneskelig. God integrering forhindrer skadelig utenforskap, og grunnlaget for konflikter blir mindre.

Interessert i flere ledere fra Aftenposten? Her er et utvalg:

Les også

  1. Aftenposten mener: Myanmar er ennå ikke helt ved målet

  2. Aftenposten mener: Barack Obamas besøk varsler en ny tid for Cuba

  3. Terrorhandlinger må fordømmes uten forbehold

  4. Aftenposten mener: Uryddig opptreden av stortingspresidenten

  5. Aftenposten mener: Abortloven står sterkt

Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Ledelse