Leder

Aftenposten mener: Lite tillitvekkende fra Høyre-ledelsen

 • Dagens lederartikkel
  Dagens lederartikkel
Høyre-leder Erna Solberg og generalsekretær John-Ragnar Aarset mottar stadig nye varsler.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Unge Høyre og Høyre har mottatt 11 varsler og bekymringsmeldinger om tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise siden 2013, året før han første gang ble valgt til leder. Han ble etter hvert gjenvalgt og sikret seg plass på Stortinget for Hedmark. Riise er med andre ord blitt vist en uforbeholden tillit fra Høyre, et parti hvis håndtering av saken utløser helt andre ord enn tillit.

 • Solberg mener at Riise-varselet fra 2014 er alvorlig nok til å kunne politianmeldes

Partileder Erna Solberg beklager selvsagt den bunnløse inkompetansen partiet har demonstrert i saken. «Noen» burde tatt ansvar for at varslene ble undersøkt nærmere, for at de ble samlet, og for at overføring av vesentlig informasjon ble sikret etter hvert som nye ledere kom til. Solberg selv har vært partileder i hele denne perioden og må ta sin del av ansvaret.

Høyre har løst trakasseringssaker underveis, og det er ingen grunn til å mistro Solberg og store deler av partiets engasjement for saken. Men det grenser likevel til det utrolige at Høyre i så liten grad har evnet å ta vare på de mest sårbare i partiet. Når unge mennesker møter voksne i en ramme der alkoholen spiller en for stor rolle, bør alarmklokkene ringe før heller enn senere. Høyre ville ikke klart å ta et viktig steg videre uten #metoo-kampanjen og, blant andres, Aftenpostens interesse for saken. Forsøk på å fremstille det annerledes lyder hult.

Høyre og Erna Solberg skal ha skryt for at partiet velger en så åpen linje om partiets forsømmelser og arbeid fremover. Den grundige redegjørelsen og fremvisningen av partiets og sentrale personers famling i møtet med potensielt alvorlige saker, er sannsynligvis vond å gjennomføre. Men det er nødvendig for å bygge opp igjen tilliten til partiet, en tillit som er kraftig svekket de siste ukene.

Høyre har for alvor lært at det ikke holder å vedta seg ut av problemer. Vedtakene må følges opp og i langt større grad være en del av kulturen og ferdighetene i partiet.

Andre partier kan lære av Høyres åpenhet. Det har verdi både for organisasjonen og omverdenen å få et innblikk i omfanget av problemet akkurat nå. Det sier noe om hvilket arbeid som gjenstår for å komme videre. Solberg vil møte de andre partilederne, og dette blir forhåpentligvis et tema. Velgere, politisk engasjerte unge og deres foreldre har rett til å vite hvor omfattende problemene er i de ulike partiene, i hvilken grad kulturen må endres, og hvordan det skal skje.

For dypest sett er jo problemstillingen denne: Partier som ikke klarer å rydde opp i egne rekker, kan knapt tiltros å rydde opp på andre arenaer heller.

Les mer om

 1. Aftenposten mener
 2. Leder
 3. Seksuell trakassering
 4. Unge Høyre
 5. Høyre (H)
 6. Erna Solberg
 7. Kristian Tonning Riise