Leder

Aftenposten mener: 11 fylker, men 19 valgdistrikter? Nei takk.

En halvtygget regionreform kan gi et uryddig valgsystem.

Valglovutvalget vurderer om Stortinget skal velges ut fra de nye 11 fylkene eller den gamle strukturen med 19.
  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Antall fylker er redusert fra 19 til 11. Men det er fremdeles de gamle fylkesgrensene som gjelder ved stortingsvalg. For eksempel vil Østfold, Buskerud og Akershus gjenoppstå hvert fjerde år i forbindelse med stortingsvalg. Det er ingen god løsning.

Valglovutvalget skal levere sin utredning før sommeren. Aftenposten fortalte denne uken at et flertall i utvalget ligger an til å ville beholde dagens valgkretser. Det vil i så fall være et brudd med det som har vært systemet siden 1952, nemlig at valgdistriktene har fulgt den administrative inndelingen av landet. Altså fylkesgrensene.

Les hele saken med abonnement