Leder

Aftenposten mener: Det er lov å ville legalisere hasj

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel

Man trenger ikke være særlig konservativt anlagt for å reagere med en viss skepsis på Unge Venstres skolevalgkampmateriale. Ungdomspartiet har trykket opp pins, klistremerker og plakater med påskriften «Legalize it», med tegning av en hånd som holder en sigarett med marihuana eller hasj.

Skoler rundt om i landet arbeider målrettet mot ungdommers holdning til rusmidler, og regjeringen iverksatte så sent som i 2016 en nasjonal kampanje for å forebygge bruk av narkotika på norske skoler. Over 20 prosent av guttene som går i tredje klasse på videregående skole, har prøvd hasj eller marihuana. Tilsvarende tall for jenter er 14 prosent.

Undersøkelsen «Ung i Oslo 2015» viste at ungdom i hovedstaden i enda større grad enn ungdom ellers i landet bruker hasj eller marihuana, og bruken øker markant med klassetrinn. Flesteparten av elevene på videregående skole er fremdeles mindreårige, og ifølge FNs barnekonvensjon plikter samfunnet å beskytte barn mot narkotika.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. I fylker som Agder, Troms og Trøndelag har politiet grepet inn for å hindre Unge Venstre i å distribuere valgkampmaterialet, ettersom de mener materialet er ulovlig.

Det er en feilvurdering. Debatten om legalisering av hasj og marihuana foregår over hele den vestlige verden, og det må være legitimt å ta til orde for at rusmidlene bør legaliseres, uten at det tolkes som en oppfordring til å misbruke de ulovlige rusmidlene.

Hans Martin Skovly, seksjonsleder for kriminalitetsforebygging i Agder politidistrikt, sier til NRK at Unge Venstre kan treffe sårbare barn med kampanjen, som igjen kan ta feil valg. Det er en rimelig bekymring. Men derfra å skulle nekte ungdomspartiet å fremføre budskapet, følger ikke logisk.

Det er bra at skoler rundt om i landet gjør en innsats for å forebygge narkotikabruk blant unge. Men minst like viktig er det at unge får en innføring i ytringsfrihet og demokrati. Sensur av valgkampmateriale ville være en svært dårlig oppvisning i begge deler.

Man kan godt mene at Unge Venstre utviser dårlig dømmekraft når ungdomspartiet reiser rundt på landets skoler og deler ut slike valgkampeffekter. Men ulovlig er det ikke.

Les hele saken med abonnement