Leder

Aftenposten mener: Ja til hjemmelekser

  • Dagens lederartikkel
    Dagens lederartikkel
Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er uenig med dem i partiet som vil avskaffe hjemmelekser.
Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Lekser står neppe øverst på favorittlistene til de yngste skolebarna. Heller ikke foreldrene synes nødvendigvis at lekserundene er en fest. Hvor mye og hvordan lekser skal gjøres er et levende tema i skolen, og bør fortsatt være det.

Under landsmøtet i helgen skal Arbeiderpartiet vedta et standpunkt til lekser. Flertallet i partiets oppvekstutvalg går inn for at hjemmelekser avskaffes og at alle pålagte lekser skal gjøres i skoletiden.

Mindretallet vil ha en tydeligere ramme rundt leksene, som definerer hvor mye lekser og hvilke typer lekser som skal gis.

  • Ap-landsmøtet splittet om synet på lekser: Flertall i et utvalg vil ha leksefri skole

Bak Arbeiderpartiets skepsis til dagens lekser finnes en bekymring for at barn har ulike muligheter til å få hjelp med hjemmelekser. Det kan bidra til å forklare at barn lykkes på skolen i ulik grad. Da kan det synes besnærende å gå inn for ordninger som plasserer ansvaret for at lekser gjennomføres hos skolen, i skoletiden.

Ressursspørsmålet, altså hvor mange flere pedagoger som da må ansettes, i en situasjon der lærermangelen er i ferd med å bli alvorlig, er ett spørsmål.

Men her bør Arbeiderpartiet også merke seg hva lærerne og elevene sier om saken. Utdanningsforbundets leder Steffen Handal og Agathe Waage i Elevorganisasjonen tar begge til orde for at Arbeiderpartiet lar lærerne beholde dette verktøyet i verktøykassen.

Steffen Handal har et poeng som burde ha klangbunn i Arbeiderpartiet: Politikerne bør vise lærerne tillit og tro på at de vet om og hvordan de skal bruke lekser som verktøy i undervisningen.

Allerede nå ser vi at skoler benytter seg av lekser i ulik grad. Den friheten må de ha. Den enkelte skole og den enkelte lærer vet best hva som passer i deres virkelighet. Arbeiderpartiet, som også liker å bruke ord som «tillitsreform», har her en mulighet for å vise at ordet har innhold. Lærerne trenger neppe politikerne til å fortelle dem hvordan leksene skal se ut.

Når ressursene skal økes og fordeles, må kompetansen og kapasiteten styrkes i undervisningssituasjonen. Fremfor å spre de faglige kreftene tynt utover dagen, bør barna få så god hjelp som mulig i undervisningen. Der dannes grunnlaget for det de eventuelt skal øve på ved hjelp av lekser.

Arbeiderpartiet har lang tradisjon for å omfavne sentral styring, felles retningslinjer og planer. Det kan være viktig for å få til endring og utvikling. Men det kan ikke være svaret på hvert minste lille ønske om endring.

Politiske pålegg på dette detaljnivået er det motsatte av tillit.

Les mer om

  1. Barn og unge
  2. Skole og utdanning
  3. Skolepolitikk
  4. Arbeiderpartiets landsmøte
  5. Arbeiderpartiet (Ap)