Leder

Aftenposten mener: Barnehagene trenger flere pedagoger

  • LEDERARTIKLENE SKRIVES AV AFTENPOSTENS KOMMENTATORER. GRUPPEN LEDES AV POLITISK REDAKTØR TRINE EILERTSEN.
I Knapløkka barnehage i Tønsberg diskuterer de ansatte regelmessig hvordan de kan unngå å bruke tvang. Her leker assistent Gabriella Flo og pedagogisk leder Trond Ottestad med noen av barna i barnehagen.

Lag gjerne en veileder for bruk av tvang og fysisk makt i barnehager. Det viktigste er likevel at barnehageansatte har nok kunnskaper.

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Aftenposten har denne uken hatt flere saker som viser at det er uklare meninger om hvor grensene går for bruk av makt og tvang i barnehagen.

Utdanningsdirektør Kari Evensen beskriver området som et «lovtomt» rom der det eneste som er regulert, er retten og plikten til å gripe inn hvis barnet kan skade seg selv eller andre.

Hun ønsker at det utarbeides en nasjonal veileder som utgangspunkt for faglige diskusjoner og som normgivende for praksis.

  • NYHETSSAK: Urolige barnehagebarn spennes fast i sele ved matbordet. Er det oppdragelse eller tvang?

Debatt om gråsoner

En veileder er et fornuftig forslag.

Innspillene fra Aftenpostens lesere viser at det forekommer hendelser som er over streken i landets barnehager. At et barn for eksempel blir stengt inne på badet med slukket lys som straff, er over grensen.

Det trengs en større debatt om gråsonene, og en veileder vil være et godt utgangspunkt. Med et forbehold: Det kan ikke bli slik at med et slikt hjelpemiddel på plass, blir det lettere å ansette ufaglærte.

En veileder må ikke bli en hvilepute for hovedutfordringen til norske barnehager, nemlig kompetansen hos de ansatte.

Utdannede pedagoger

Fremdeles er det slik at under halvparten av de ansatte har barnehagelærerutdanning. Det er for få utdannede pedagoger i barnehagen.

Som flere eksperter har påpekt de siste dagene: Det er mange ansatte med de beste hensikter, men som ikke har utdanning eller erfaring til å avverge en vanskelig situasjon før den oppstår, eller å håndtere den der og da.

Utviklingen går i riktig retning, men det gjenstår fremdeles mye arbeid.

20 prosent av barnehagene i 2015 oppfyller for eksempel pedagognormen gjennom såkalte dispensasjoner fra utdanningskravet.

Kvalitet henger også sammen med personaltetthet. Det er store forskjeller mellom kommunene, og det finnes klare eksempler på at det i enkelte barnehager er for få ansatte i forhold til antall barn.

Løft i faglig kompetanse

Barnehageansatte skal selvfølgelig ha lov til å irettesette barn. Det kan ikke bli slik at det ropes om maktmisbruk og tvang hver gang et barn blir snakket strengt til.

Det er imidlertid en misforståelse at dialog og anerkjennelse er det samme som ettergivenhet.

Med barnehagereformen fikk sektoren et enormt kvantitativt løft. Den massive utbyggingen var nødvendig og er i sum et stort gode for det norske samfunnet.

Det viktigste nå er å sørge for tilsvarende løft i den faglige kompetansen.

Les mer om

  1. Barn og unge
  2. Skole og utdanning
  3. Barnehage
  4. Oppdragelse