Leder

Alle må bidra til klarere prioriteringer

 • Aftenposten Redaksjon

afp000773752-CBDR6Pz6Tv.jpg Foto: Schrøder, Tor Erik

Denne uken mottok helseminister Bent Høie (H) en av denne stortingsperiodens mest krevende rapporter: «Åpent og rettferdig prioriteringer i helsetjenesten».

Leder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nå skal rapporten følges opp i et samspill mellom regjering og storting, helsetjenesten selv og mediene.

Det kan munne ut i svært lite. Det kan styrke Norges ry som verdensmestre i teoretisk prioritering.

Men dersom alle aktørene kjenner sitt ansvar og bruker det tidsvinduet som nå er skapt, kan rapporten gjøre en forskjell i praksis. Det er viktig og mulig.

Dette danner et godt startsted for en videre, politisk prosess

Første stoppested er en høringsrunde. Så følger en stortingsmelding i løpet av 2016.

UTGANGSPUNKTET for oppfølgingen av utvalgets rapport, er vanskelig. Politikere, leger og journalister har det til felles at de misliker å sette svake grupper opp mot hverandre. Like fullt: Utgangspunktet er nå bedre enn noen gang.

En grunn er at utvalget, ledet av professor Ole Frithjof Norheim, har gjort en god jobb. På ett sentralt punkt, når det gjelder helsetap som prioriteringsnorm, er vi i tvil om utvalgets forslag lar seg anvende enkelt nok i praksis. I for liten grad drøfter utvalget også hvordan institusjonene som i dag foretar vanskelige prioriteringer, kan sikres større legitimitet og motstandskraft i vanskelige enkeltsaker.

Men alt i alt har utvalget mange anbefalinger som har vår udelte støtte. De legger vekt på å involvere pasientene mer i prioriteringer. De fremhever behovet for bedre opplæring av helsepersonell. De anbefaler økt egenandel for lavt prioriterte behandlinger. De slår fast at vi trenger klarere, men også fleksible, normer for hvor mye det offentlige bør betale for dyr behandling. Og gjennomgående vil utvalget vri mer av ressursene over på å hjelpe «skjulte tapere», som ruspasienter, psykisk syke og kronikere, som lever et langt liv preget av alvorlig sykdom.

Dette danner et godt startsted for en videre, politisk prosess. Og i politikken er ikke utgangspunktet så galt heller.

Helseministeren virker å ha vilje til å gjøre noe mer ut av rapporten enn å revidere det teoretiske grunnlaget for noe av helselovgivningen. Vi håper og tror han har god kontroll på sin samarbeidspartner Frp, som historisk har unndratt seg alle tanker om vanskelige prioriteringer av knappe helseressurser. Og Arbeiderpartiet har så langt opptrådt på en måte som viser vilje til å legge opposisjonsrollen til side for å kunne behandle et vanskelig tema med den tverrpolitiske tilnærmingen som er nødvendig.

Men selv politikere som fatter mer mot enn før, vil trenge drahjelp.

SÅ LANGT har særlig Legeforeningen skuffet. Volumknappen skrus først opp når tillitsvalgte som Christian Grimsgaard kan omgå vanskelige valg ved å rope på mer ressurser. Det er et svik mot de pasientgruppene som nedprioriteres dersom vi og legene lukker øynene for at det uansett foregår, og i all fremtid vil foregå, en hard kamp om ressursene i helsetjenesten.

Til slutt påhviler det også mediene et ansvar. Vi skal fortsatt rette søkelys mot enkeltmennesker som rammes av beslutninger som mennesker med makt fatter i Helse-Norge. Derfor har Aftenposten nylig skrevet om kvinner med brystkreft som ikke får den dyre kreftmedisinen Perjeta.

Samtidig må vi vise større journalistisk interesse for konsekvensene av at noen grupper, profesjoner og institusjoner langt oftere enn andre havner i vårt rampelys.

Les også:

 1. Les også

  Høie: De tøffeste prioriteringene skjer ute i helsetjenesten, ansikt til ansikt med pasientene, hver eneste dag

Les mer om

 1. Ledelse

Relevante artikler

 1. DEBATT
  Publisert:

  Må være grenser for avansert kreftbehandling

 2. DEBATT
  Publisert:

  Ja takk til ansatt rektor!

 3. SPORT
  Publisert:

  Skipresident Erik Røste: - Får mange gode tilbakemeldinger på at vi er åpne

 4. KRONIKK
  Publisert:

  FHIs vaksineutvalg forstår ikke hvordan helsetjenesten fungerer. Jeg er bekymret for å smitte andre.

 5. KRONIKK
  Publisert:

  Hvem styrer Stortinget?

 6. KRONIKK
  Publisert:

  Barnevernet kritiseres, men vi er flere som bærer ansvar for barnevernsbarna